نویسنده = �������� ������ ������������������� ����������
کانت و حل تعارضات ریاضی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 9-28

غلامعلی حداد عادل؛ صبورا حاجی علی اورک‌پور