الهام و معرفت در فلسفه‌ی سقراط و افلاطون
الهام و معرفت در فلسفه‌ی سقراط و افلاطون

ایمان شفیع بیک

دوره 14، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 85-102

چکیده
   در نوشته‌های افلاطون، از مجموعه‌ی دریافت‌های غیبی یا الهام‌های گوناگونی یاد می‌شود که سروش ایزدیِ سقراط (یا دایمونیون)، ندای رؤیاهای سقراط، و غیب‌گوییِ کاهنان و شاعران را در بر می‌گیرد. روایت ...  بیشتر
تحلیلی معرفتی از بساطت و غیریت وجود
تحلیلی معرفتی از بساطت و غیریت وجود

میلاد نوری یالقوزآغاجی؛ روح الله عالمی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 115-126

چکیده
  وجود در فلسفه کانت به مفهومی مقولی بدل می‌شود که با انکار عینیت وجود به مثابه کمال، در یک چرخش ذهن‌گرایانه جدایی ذهن و عین را نتیجه می‌دهد. اما خارجیت وجود مبنایی است که نمی‌توان به آسانی از آن عبور ...  بیشتر
تعریفِ «فلسفه» و «فیلسوف» در فایدونِ افلاطون
تعریفِ «فلسفه» و «فیلسوف» در فایدونِ افلاطون

ایمان شفیع بیک

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 21-40

چکیده
  این مقاله تبیینی است از دگرگونی دیدگاه افلاطون نسبت به معنای «فلسفه» و «فیلسوف» در فایدون در مقایسه با آثارِ پیشین او. فایدون تأویلِ افلاطون از زندگی و فلسفه و مرگ سقراط بر اساس آموزه‌های ...  بیشتر
تلقی بدیع گادامر از فهم
تلقی بدیع گادامر از فهم

اصغر واعظی

دوره 10، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 5-26

چکیده
  گادامر به پیروی از هیدگر فهم را حالت بنیادین هستی دازاین می‌داند. او در حقیقت و روش سه معنای متفاوت برای فهم برمی‌شمارد. وی همچنین معتقد است که این سه معنا ریشه در یک معنای اصلی و کانونی دارند. این ...  بیشتر