کلیدواژه‌ها = افلاطون
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل رابطه دوجانبه‌ی تاویل ساختارشکنانه حقیقت اندیشی افلاطون و تاریخ حقیقت نزد هایدگر

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 47-66

سید جمال سامع؛ محمد جواد صافیان


2. الهام و معرفت در فلسفه‌ی سقراط و افلاطون

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-102

ایمان شفیع بیک


3. فلسفه مجازات افلاطون

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-20

سیدمحمدرضا حسینی بهشتی؛ احسان پشت مشهدی


4. تعریفِ «فلسفه» و «فیلسوف» در فایدونِ افلاطون

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-40

ایمان شفیع بیک