کلیدواژه‌ها = افلاطون
تعداد مقالات: 5
1. اهمیت بازآفرینی روسو از نقد افلاطونی هنر

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-19

علیرضا اسمعیل زاده برزی


2. تحلیل رابطه دوجانبه‌ی تاویل ساختارشکنانه حقیقت اندیشی افلاطون و تاریخ حقیقت نزد هایدگر

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 47-66

سید جمال سامع؛ محمد جواد صافیان


3. الهام و معرفت در فلسفه‌ی سقراط و افلاطون

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-102

ایمان شفیع بیک


4. فلسفه مجازات افلاطون

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-20

سیدمحمدرضا حسینی بهشتی؛ احسان پشت مشهدی


5. تعریفِ «فلسفه» و «فیلسوف» در فایدونِ افلاطون

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-40

ایمان شفیع بیک