اهمیت بازآفرینی روسو از نقد افلاطونی هنر
اهمیت بازآفرینی روسو از نقد افلاطونی هنر

علیرضا اسمعیل زاده برزی

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 1-19

چکیده
  ژان‌ژاک روسو در تعدادی از آثار خود همچون گفتار دربارۀ هنرها و علوم و نامه به دالامبر دربارۀ تئاتر، برخلاف جریان غالب و روح زمانۀ خود، انتقادی از هنرها و به‌ویژه هنر تئاتر ارائه کرد که در اساس، مبتنی ...  بیشتر
تحلیل رابطه دوجانبه‌ی تاویل ساختارشکنانه حقیقت اندیشی افلاطون و تاریخ حقیقت نزد هایدگر
تحلیل رابطه دوجانبه‌ی تاویل ساختارشکنانه حقیقت اندیشی افلاطون و تاریخ حقیقت نزد هایدگر

سید جمال سامع؛ محمد جواد صافیان

دوره 14، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 47-66

چکیده
  حقیقت از کلیدی ترین مفاهیم فلسفه‌ی هایدگر است به طوری که بخش عمده آثار هایدگر را می‌توان در پرتوی این مفهوم کلیدی تفسیر کرد. پژوهش بر عهده خود می‌نهد تا بر تمرکز بر روی کتاب‌های آموزه افلاطون در باب ...  بیشتر
الهام و معرفت در فلسفه‌ی سقراط و افلاطون
الهام و معرفت در فلسفه‌ی سقراط و افلاطون

ایمان شفیع بیک

دوره 14، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 85-102

چکیده
   در نوشته‌های افلاطون، از مجموعه‌ی دریافت‌های غیبی یا الهام‌های گوناگونی یاد می‌شود که سروش ایزدیِ سقراط (یا دایمونیون)، ندای رؤیاهای سقراط، و غیب‌گوییِ کاهنان و شاعران را در بر می‌گیرد. روایت ...  بیشتر
فلسفه مجازات افلاطون
فلسفه مجازات افلاطون

سیدمحمدرضا حسینی بهشتی؛ احسان پشت مشهدی

دوره 14، شماره 1 ، تیر 1395، ، صفحه 1-20

چکیده
  مفهوم مجازات یکی از مفاهیم مورد توجه فلسفه افلاطون است که در دیالکتیک با مفهوم عرفی مجازات به دست می‌آید. افلاطون با رد مبنای کین‌خواهی رایج در مورد مجازات در زمان خود، فلسفه مجازات را اصلاح مجرم می‌داند. ...  بیشتر
تعریفِ «فلسفه» و «فیلسوف» در فایدونِ افلاطون
تعریفِ «فلسفه» و «فیلسوف» در فایدونِ افلاطون

ایمان شفیع بیک

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 21-40

چکیده
  این مقاله تبیینی است از دگرگونی دیدگاه افلاطون نسبت به معنای «فلسفه» و «فیلسوف» در فایدون در مقایسه با آثارِ پیشین او. فایدون تأویلِ افلاطون از زندگی و فلسفه و مرگ سقراط بر اساس آموزه‌های ...  بیشتر