اصل پراگماتیکی: عالی‌ترین مرحلة وضوح در پراگماتیسم پیرس
اصل پراگماتیکی: عالی‌ترین مرحلة وضوح در پراگماتیسم پیرس

عطیه زندیه

دوره 16، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 23-41

چکیده
  «اصل پراگماتیکی» مبنای پراگماتیسم پیرس است. او در تأسیس این اصل تحت تأثیر دکارت و اصطلاح «وضوح» او، و کانت و معنای «پراگما» از سوی اوست. پیرس ابتدا وضوح را از منظر دکارت و لایب‌نیتس معنا ...  بیشتر
غده صنوبری دکارت: مقری برای روح
غده صنوبری دکارت: مقری برای روح

علی افضلی؛ زهره عبد خدائی

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 19-38

چکیده
  تبیین رابطه نفس و بدن از مهمترین دلمشغولی­های فلاسفه دوآلیست می‌باشد. گرچه خاستگاه تفکر دوآلیسم به افلاطون بازمی‌گردد، اما رنه دکارت فیلسوف فرانسوی نیز نقش به­سزائی در تبیین، گسترش و شاید بتوان ...  بیشتر
تفسیر فمنیستی نظریة نفس اسپینوزا
تفسیر فمنیستی نظریة نفس اسپینوزا

فاطمه بختیاری

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 47-64

چکیده
  نظریة نفس اسپینوزا اینهمانی نفس و بدن را در مقابل سنت دوگانه‌انگار دکارتی قرار می‌دهد. این دوگانه‌انگاری و اینهمان‌انگاری نفس و بدن موجب واکنش‌هایی در فلسفه‌های اخیر شده است. فیلسوفان فمنیست ضمن ...  بیشتر