علمی -پژوهشی
تحلیلی هرمنوتیکی بر فلسفه ورزی منسیوس(Mencius) درباره سیاست
تحلیلی هرمنوتیکی بر فلسفه ورزی منسیوس(Mencius) درباره سیاست

علی آقاجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

چکیده
  منسیوس(Mencius) از مهم ترین فیلسوفان چیره دست در پارادایم چینی و سنت کنفوسیوسی است که مقاله در پی تحلیل فلسفه ورزی او درباره سیاست بر پایه روش هرمنوتیک اسکینر است. او هم شارح کنفوسیوس و هم نظریه پرداز و فیلسوفی ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
نقد اثبات حرکت جوهری از راه تبعیت، تشأن و علیت
نقد اثبات حرکت جوهری از راه تبعیت، تشأن و علیت

مهدی اسدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

چکیده
  معروف‌ترین برهان صدرا در اثبات حرکت جوهری برهانی است که به وجود نسبت خاصّی بین عرض و جوهر پای‌می‌فشرد و با تعبیرهایی هم‌چون تابعیت عرض از جوهر، معلول‌بودن، لازم‌بودن و شأن‌بودن عرض برای جوهر تبیین ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
تفسیر روانشناختی ارادة معطوف به قدرت در فلسفه نیچه: بررسی مبانی، پیامدها و نتایج آن برای اخلاق
تفسیر روانشناختی ارادة معطوف به قدرت در فلسفه نیچه: بررسی مبانی، پیامدها و نتایج آن برای اخلاق

محمدحسین امامی؛ احمد فاضلی؛ حسین مصباحیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1403

چکیده
  مفهوم «اراده معطوف به قدرت» در فلسفه نیچه جایگاهی محوری دارد، اما تفسیر آن همواره محل بحث و جدل بوده است. در میان تفاسیر گوناگون، تفسیر روانشناختی، استعاری و متافیزیکی هر یک دریچه ای متفاوت به سوی ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
نگاهی به مسأله تحدید علم از شبه‌ِعلم، از منظر معرفت‌‌شناسی اجتماعی
نگاهی به مسأله تحدید علم از شبه‌ِعلم، از منظر معرفت‌‌شناسی اجتماعی

زهرا زرگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

چکیده
  مسأله بازشناسی علم از ‌‌‌‌شبهِ‌علم که به مسأله تحدید (demarcation) مشهور است، از جمله مسائل نظری و کاربردی مهم در فلسفه علم است. چالش‌های پیش روی حل مسأله تحدید به دو دسته چالش‌های مربوط به تعریف ملاک و ...  بیشتر