خود آیینی و اجتماع اخلاقی در فلسفه اجتماعی کانت
خود آیینی و اجتماع اخلاقی در فلسفه اجتماعی کانت

محمد توکل؛ ابوالفضل مرشدی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 35-53

چکیده
  با اینکه کانت نوشته­های قابل توجهی در فلسفه­ی سیاسی و اجتماعی دارد، آراء وی در این حوزه عموماً در سایه فلسفه نظری وی و نیز فلسفه­ی سیاسی و اجتماعی هگل واقع شده و بنابراین، کمتر مورد توجه جدی قرار ...  بیشتر