اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 671
تعداد پذیرش 71
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 453
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 323

مقالات منتشر شده (از سال 1380)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 283
تعداد مشاهده مقاله 843702
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 340310
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 115 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 120 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 293 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 160 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 299 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 351 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 139 روز
درصد پذیرش 11 %