اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 742
تعداد پذیرش 94
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 483
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 337

مقالات منتشر شده (از سال 1380)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 306
تعداد مشاهده مقاله 879999
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 354922
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 104 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 113 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 276 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 160 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 284 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 337 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 107 روز
درصد پذیرش 13 %