اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 779
تعداد پذیرش 111
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 510
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 346

مقالات منتشر شده (از سال 1380)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 312
تعداد مشاهده مقاله 904500
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 363972
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 99 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 116 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 270 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 160 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 272 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 329 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 106 روز
درصد پذیرش 14 %