اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 812
تعداد پذیرش 128
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 522
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 351

مقالات منتشر شده (از سال 1380)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 340
تعداد مشاهده مقاله 929353
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 372708
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 95 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 111 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 254 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 160 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 267 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 324 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 95 روز
درصد پذیرش 16 %