اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 827
تعداد پذیرش 133
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 531
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 356

مقالات منتشر شده (از سال 1380)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 345
تعداد مشاهده مقاله 958347
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 380897
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 94 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 110 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 264 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 160 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 263 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 320 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 86 روز
درصد پذیرش 16 %