آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 864
تعداد پذیرش 142
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 540
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 360

مقالات منتشر شده (از سال 1380)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 358
تعداد مشاهده مقاله 1002254
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 399896
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 90 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 111 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 260 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 160 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 260 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 316 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 86 روز
درصد پذیرش 16 %