اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 617
تعداد پذیرش 58
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 424
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 316

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 270
تعداد مشاهده مقاله 787177
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 321626
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 125 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 42 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 134 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 302 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 160 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 311 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 359 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 167 روز
درصد پذیرش 9 %