آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 895
تعداد پذیرش 148
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 560
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 372

مقالات منتشر شده (از سال 1380)
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 361
تعداد مشاهده مقاله 1043563
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 428068
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 86 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 114 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 282 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 160 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 254 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 307 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 107 روز
درصد پذیرش 17 %