اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 704
تعداد پذیرش 83
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 468
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 332

مقالات منتشر شده (از سال 1380)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 295
تعداد مشاهده مقاله 857683
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 346983
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 110 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 35 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 117 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 285 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 160 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 291 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 342 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 121 روز
درصد پذیرش 12 %