شروع کار

 • دریافت مقاله دریافت از طریق ایمیل

دریافت از طریق سایت به پیشنهاد سر دبیر

 • بازبینی اولیه مقاله توسط کارشناس

 • در صورت عدم هماهنگی با شیوه نامه عودت به نویسنده مسئول

 • در صورت هماهنگی با شیوه نامه ارسال به سر دبیر جهت ارزیابی اولیه

 • ایجاد فایل بایگانی مقدماتی

 • در صورت عدم تایید اعلام به نویسنده مسئول بعد از یک هفته

 • در صورت تایید ارزیابی اولیه در برخی از موارد پیشنهاد داور توسط کارشناس و تایید مدیر داخلی به سر دبیر

 • تعیین داور

 • ایجاد سابقه

 • بایگانی مقاله با ذکر نام در فایل مقالات

 • تنظیم فرم داوری

 • ارسال مقاله به همراه فرم و نام داوری به داور مربوطه به صورت الکترونیکی و در موارد خاص به صورت کپی

 • ایجاد فایل داوری مقاله

 • گزارش هفتگی به مدیر داخلی

 • نشست هفتگی با مدیر داخلی جهت همسان­سازی و اجرای کارها

 • نشست هفتگی با سر دبیر مجله جهت رفع برخی از ابهامات در مقالات

 • نشست هفتگی با مدیر داخلی و سر دبیر جهت هماهنگ سازی ورود و خروج برخی از مقالات

 • پیشنهاد برخی از داوران- برای تسریع و تسهیل بن بست­های اجرایی مجله - به مدیر داخلی و همچنین سر دبیران

 • گزارش هفتگی به سر دبیر جهت برون رفت از بن بست­های اجرایی کار

 • گزارش هفتگی به مدیر داخلی جهت برون رفت از بن بست­های اجرایی کار

 • ارسال مقالات اصلاحی بعد از ارزیابی داوران به نویسنده یا نویسندگان مسئول

   

   

   

  آماده سازی مقاله بعد از ارزیابی داوران

  - ایجاد سابقه و مستند سازی فایل‌های مقاله

  - ایجاد سابقه داوری

  - پیوست فرم‌ها

  - ارائه گواهی به نویسنده یا نویسندگان مقاله با هماهنگی مدیر داخلی

  - ارائه گواهی به داوران بنا به پیشنهاد مدیر داخلی و یا سردبیر

  - مرتب سازی مقاله

  - صفحه بندی اولیه

  - حروف چینی

  - صفحه آرایی

  - ویراستاری فنی

  - تطبیق با شیوه نامه

  - ارسال مقاله به نویسنده مسئول جهت تکمیل مقاله و اصلاحات خواسته شده داوران

  - دریافت مجدد مقاله

  - کپی و الصاق به کارتابل سر دبیر

  - طبقه بندی الفبای در کارتابل سردبیر

  - الصاق فرم‌های داوری

  - تکمیل کارتابل (هفتگانه)

  - نشست و هماهنگی با مدیر داخلی در مورد کارتابل سر دبیر

  - بازبینی مقالات بر اساس اولویت‌های خارجی و داخلی و همچنین ارزیابی مقدماتی فرم‌های داوری به همراه مدیر داخلی

  - تایید مدیر داخلی جهت ارسال به سردبیر

  - بازبینی و ارزیابی مجدد مقالات توسط سر دبیر

  - پیشنهاد و اصلاحیه سر دبیر در برخی از مقالات

  - ارسال مجدد مقالات به نویسنده مسئول جهت رفع برخی از نواقص کار

  - تنظیم مجدد کارتابل سر دبیر به همراه با فهرست فارسی و انگلیسی

  - نشست و هماهنگی با مدیر داخلی جهت ویراستاری کار و همچنین ترجمه چکیده ها

  - تایید مدیر داخلی جهت ارسال کارتابل به دفتر ریاست

  - تایید دفتر ریاست با پیش فرض‌های مقالات مجله

  - ویراستاری فنی مجدد

  - بررسی مجدد صفحه بندی

  - صفحه آرایی حروف چینی و تنظیم مجدد آنها با تغییرات جدید

  - تهیه فایل‌های پی دی اف

  - ارسال نهایی مقاله به نویسنده مسئول جهت بازبینی مجدد

  - نشست و هماهنگی با مدیر داخلی جهت بازبینی کار و دستور کپی از آن

  - تایید فرمت نهایی مجله

   

 • انتقال اطلاعات فهرست فارسی و لاتین بر روی جلد

 • نمونه گیری(کپی)

 • نشست و هماهنگی با مدیر داخلی و کارشناس مجله مربوطه مبنی بر کیفیت کار

 • ارائه جلد به کارشناس و سر دبیر جهت ویرایش

 • دریافت جلد اصلاحی

 • تنظیم رنگ‌ها و کار های لیتوگرافی

 • بررسی فایل‌های پی دی اف و سر هم بندی کلیه مقالات

 • بازبینی و بررسی فایل پی دی اف مقالات در فرمت نهایی و اضافه کردن و حذف برخی از اضافات

 • ارائه گزارش به مدیر داخلی جهت اتمام کار مقدماتی

 • دریافت مجوز از مدیر داخلی و سر دبیر جهت نشر مجله

 • انتقال اطلاعات به سی دی (فایل پی دی اف کل مقاله و جلد تایید شده)

 • هماهنگی با چاپ خانه و ارسال فایل

 • دریافت نمونه کار یک روز بعد از ارسال

 • بررسی اولیه مجله

 • ارائه به کارشناس مربوط

 • نشست و هماهنگی با مدیر داخلی جهت بازبینی و ارزیابی اولیه کار

 • بازبینی مجدد مجله توسط کارشناسان مجموعه جهت رفع نقایص

 • اصلاح مجدد فایل‌های متنی و تبدیل به فایل‌های پی دی اف

 • ارسال مجدد به چاپخانه

 • ارسال مجله نمونه به سر دبیر

 • ارسال مجله نمونه به دفتر ریاست

 • اعمال اصلاح و پیشنهادهای سه حوزه ریاست- سر دبیر- مدیر داخلی

 • تایید نهایی اصلاحات انجام شده توسط مدیر داخلی

 • بازبینی مجدد کارشناس مجله

 • بازبینی نهایی فایل پی دی اف و جلد

 • رفع برخی نقایص انتقال اطلاعات به سی دی با هماهنگی مدیر داخلی

 • چاپ نهایی به صورت مجموعه سری 100 تایی

 • بازبینی مجدد مجله توسط کارشناس

 • مدیر داخلی

 • مسئول کنترل مجله

 • سر دبیر

 • تهیه نام‌ها جهت ارسال به سازمان‌ها و ادارات متبوع داخلی و خارجی

 • سر دبیر

 • ریاست

 • معاون پژوهشی

 • کتابخانه دانشکده

 • کتابخانه مرکزی

 • کتابخانه مجلس

 • کتابخانه ملی

 • جهاد دانشگاهی

 • حوزه ریاست دانشگاه

 • حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

 • امور فرهنگی دانشگاه

 • وزارت علوم

 • بنیاد دائره‌المعارف دانشگاه

 • مرکز آی سی

 • نمایه سازی کردن فایل‌های مجله

 • در سایت آی سی

 • جهاد دانشگاهی

 • سایت مگیران

 • سایت بین‌المللی الریخ

 • ارسال به نویسندگان مقالات

 • پایان کار