پژوهشگران ارجمند تا اطلاع ثانوی، به دلیل دورکاری به هیچ وجه امکان پاسخ‌گویی تلفنی وجود ندارد، لطفاً در صورت نیاز به پیگیری، با ایمیل مجله مکاتبه فرمایید تا در اسرع وقت به شما پاسخ داده شود.

دو فصلنامه علمی فلسفه

نشریه‌ فلسفه براساس نامه شماره‌ 3780/11/3 مورخ 17/3/89 کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق به کسب درجه‌ علمی – پژوهشی شده است.

 *******************************************************************************

خلاصۀ استاندارد: Iranian Stud                                 ترتیب انتشار: دوفصلنامه (علمی)    

رتبه در وزارت علوم:                                     سیاست داوری:  دوسو ناآشنا

میانگین زمان داوری: 4 ماه                                        درصد پذیرش: 20%  

زبان نشریه: فارسی (چکیده: انگلیسی)                      نوع دسترسی:  رایگان (تمام متن)   

هزینه چاپ: دارد (ن.ک: انتهای راهنمای نویسندگان)

*******************************************************************************

نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت می پذیرد.

صدور گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد؛ لذا ضروری است در هنگام ورود اطلاعات نویسندگان در سامانه، اسامی همه آنها را به دقت و به همان ترتیبی که مدنظرتان است، تکمیل فرمایید.

 ******************************************************************************* 

فرآیند پیگیری مقاله 

نویسندگان مسئول مقالات می‌توانند فرآیند تغییر و پیشرفت مقاله‌ی خود را در مراحل بررسی، از طریق صفحه‌ی شخصی خود در سامانه‌ی مجله پیگیری کنند و در صورت نیاز با تلفن مجله (66971170) تماس حاصل فرمایند.  تأکید می‌شود درصورتی‌که پس از یک‌ماه از تغییر قبلی، تغییر جدیدی در سیر بررسی مقاله اتفاق نیفتاد، تلفنی روند بررسی مقاله‌ را حتماً پیگیری فرمایید. ضمناً در مدت بررسی مقاله‌ی خود، پیوسته سامانه و ایمیل خویش را بازدید کنید؛ چون هرگونه تغییری از طریق سامانه و ایمیل به شما اطلاع داده می‌شود.

*******************************************************************************

قابل توجه نویسندگان و داوران گرامی: نمرۀ پذیرش در مجلۀ فلسفه 70 از 100 است.

*******************************************************************************

                      

 

 

                     

شماره جاری: دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-260 

علمی -پژوهشی

1. اهمیت بازآفرینی روسو از نقد افلاطونی هنر

صفحه 1-19

علیرضا اسمعیل زاده برزی


2. واکاوی رابطۀ فهم با استعاره، روایت و کنش در اندیشۀ ریکور

صفحه 21-40

سیده اکرم برکاتی؛ یوسف شاقول؛ محمدجواد صافیان


7. رشک؛ نقادی کی‌یرکگور از عصر تأمّل بازتابی

صفحه 131-152

سید کیارش شیخ الاسلام؛ سید حمید طالب‌زاده


10. مهندسی نورماتیویته در معرفت‌شناسی کواین

صفحه 197-218

زهرا قزلباش؛ مهدی ذاکری؛ حسن مهرنیا


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر مسئول مدیر داخلی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها