راهنمای نویسندگان

شیوه‌نامۀ مجلۀ فلسفه

شرایط پذیرش مقاله (راهنمای نویسندگان)

 دو فصلنامۀ فلسفه‌ی دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریّه‌‌ای علمی (علمی-پژوهشی) در حوزۀ مطالعات فلسفی است که شرایط پذیرش مقاله در آن به شرح زیر است:

1. ویژگی‌های کلّی مقاله

 • مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده (نویسندگان) باشد.
 • مقاله نباید در نشریّۀ دیگری منتشر شده باشد و تا اتمام داوری نیز نباید به مجلّۀ دیگری فرستاده شود.
 • چاپ مقاله منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّه است.
 • گواهی پذیرش مقاله پس از تأیید هیئت داوران، به صفحۀ شخصی نویسنده در سامانه فرستاده خواهد شد.
 • مسئولیّت مطالب و محتوای مقاله بر عهدة نویسنده است.
 • ویراستار مجلّه در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است.
 • حجم مقاله به­‌هیچ‌­وجه نباید بیش از بیست صفحه (تا 7500 واژه) شود.
 • نام کامل نویسنده/نویسندگان، مرتبۀ علمی، دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل، رشتۀ تحصیلی، رایانامۀ دانشگاهی، شماره تلفن نویسنده در صفحۀ جداگانه‌ای ضمیمه شود.
 • مقاله‌‌های ارسال‌شده، بازگردانده نخواهد شد.
 • ارسال مقاله تنها از طریق سامانۀ مجلّۀ ادب فارسی دانشگاه تهران به نشانی https://jop.ut.ac.ir  امکان‌‌پذیر است (برای این کار ابتدا باید از طریق گزینۀ «ورود به سامانه» در سامانه ثبت نام کنید).

 تذکر مهم: ترتیب نویسندگان و درج نویسندۀ مسئول در گواهی پذیرش، دقیقاً براساس آن چیزی خواهد بود که نویسندۀ مسئول در فرم سامانه در زمان ارسال مقاله تکمیل کرده است؛ لذا ضروری است برای ترتیب نویسندگان و انتخاب نویسندۀ مسئول قبل از ارسال مقاله به نظر نهایی رسیده باشید و دانشجویان دکتری که مقاله را برای دفاع خود نیاز دارند، لازم است این موضوع را حتماً با دانشگاه خود چک کنند؛ زیرا به هیچ‌وجه امکان تغییر سمت و ترتیب نویسندگان بعد از صدور گواهی پذیرش امکان ندارد.

2. اجزای مقاله

 • عنوان: نام کلّی مقاله که گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد.
 • مشخصات نویسنده: شامل نام و نام خانوادگی نویسنده، مرتبۀ علمی، رشتۀ تحصیلی، دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل.
 • چکیده: شرح جامعی از مقاله با واژه‌­های محدود (بین 200 تا 250 واژه) شامل تصویری کلّی از بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته‌‌ها.
 • واژه‌­های کلیدی: شامل پنج تا هفت واژۀ تخصّصی که حتماً در متن چکیده آمده باشند و اهمّیّت آنها در مقاله بیش از سایر واژه‌‌ها باشد.
 • مقدّمه: شامل بیان مسئله، هدف و ذکر پیشینه، پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهشی و... مقاله (به اجمال).
 • پیکرۀ اصلی: شامل متن اصلی مقاله، مبانی نظری، بحث و تحلیل، تقسیم‌بندی‌های محتوایی.
 • نتیجه‌‌: شامل نتایج منطقی و مفید برآمده از پژوهش که نویسنده طی مقاله به آن دست یافته است.
 • پی­‌نوشت‌‌: درصورت وجود توضیحات ضروری پس از نتیجه می­‌آید.
 • منابع: فهرست­‌نویسی ارجاعات مقاله برمبنای شیوه‌نامۀ مجلّه.
 • چکیدۀ انگلیسی: ترجمۀ درست چکیدۀ فارسی با قلم Times New Roman با اندازۀ 11 (200 تا 250 واژه).

3. شیوۀ تنظیم متن

 • مقاله باید بر صفحۀ A4، به قلم (فونت) آی آر.لوتوس (IRLotus) و اندازۀ 13 با فاصلۀ سطر 1 در محیط واژه‌‌پرداز 2010 (word 2010) نوشته شده باشد. همچنین فاصله باید از بالا و پایین صفحه، هر کدام 5 سانتی‌متر و از راست و چپ، هرکدام 4.5 سانتی‌متر باشد (در صورتی که فونت یادشده را ندارید در گوگل جستجو و دانلود کنید و در پوشۀ فونت‌های خود قرار دهید).
 • چکیده، واژه‌­های کلیدی، منابع، ارجاعات داخل پرانتز، شعرها و هر مطلبی که درون پرانتز و جدول بیاید، در فارسی باید با اندازۀ 11 و در انگلیسی با اندازۀ 10 نوشته شود.
 • ابتدای هر بند، با نیم سانتی‌متر تورفتگی شروع شود؛ البته سطر نخستِ زیر هر عنوان، نباید تورفتگی داشته باشد.
 • نقل­‌قول‌های مستقیمِ مستقل از متنِ بیشتر از سه خط، جدا از متن اصلی و با یک سانتی‌‌متر تورفتگی از هرطرف و با همان قلم، ولی با اندازۀ 11 نوشته شود. این‌گونه نقل‌قول‌ها که به‌صورت جدا نوشته می‌شود، در گیومه قرارنمی‌گیرند.
 • بخش‌های مقاله با بخش 1 که به مقدمه اختصاص دارد، شروع می­‌شود. عنوان هر بخش اصلی و زیربخش­‌ها باید با یک سطر سفید از یکدیگر جدا و سیاه (بولد) نوشته شوند.
 • زیربخش‌های هر مقاله نباید از سه لایه تجاوز کند؛ مثال: 3-1-4. که بیانگر زیر بخشی از بخش سوم مقاله است.
 • به جز اسامی خاص و نام اصول دستور زبان، سایر پی­‌نوشت­‌های لاتین با حرف کوچک آغاز شود.
 • شمارۀ پی­‌نوشت‌ها از آغاز تا پایان مقاله باید دنباله­‌دار باشد و از افراط در دادن پی­‌نوشت اجتناب شود.
 • درصورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست آنها قبل از نخستین کاربرد، در پی­‌نوشت ذکر شود.
 • چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیۀ مقاله از منابع مالی سازمان یا نهادهای خاصی استفاده کرده‌­اند، در پی‌­نوشت به این مطلب اشاره شود.
 • در تهیۀ نمودارهای درختی و امثال آن از ابزارهایDraw ، Table و Equation در محیط Word استفاده شود تا تنظیم آنها در نسخۀ نهایی مشکلی به ­وجود نیاورد.
 • کلیۀ مثال‌ها، نمودارها و تصاویر باید دارای شمارۀ پیاپی باشد.
 • در واج‌­نویسی داده‌­های مربوط به زبان یا گویشی ناآشنا، از قلم نسخۀ Doulus Sil IPA استفاده شود.
 • اشعار باید درون جدول تنظیم شود؛ بدین­‌ترتیب که با استفاده از ابزار table در محیط word، جدولی با سه ستون ایجاد می­‌کنید و مصراع اوّل را درون ستون اوّل و مصراع دوم را درون ستون سوم قرارمی­‌دهید. ستون دوم (وسط) نیز برای فاصلۀ بین دو مصراع در نظر گرفته می­‌شود. سپس نشانگر را در انتهای هر مصراع قرارمی­‌دهید و هم‌­زمان کلیدهای shift و enter را می‌زنید تا مصراع کشیده شود؛ بدین‌صورت انتهای همۀ مصراع­‌ها در یک راستا قرارمی‌گیرند.
 •  همان‌طور که گفته شد پاورقی‌های هر صفحه باید طی شماره‌های پشت‌سرهم در پی‌نوشت مقاله و بعد از نتیجه قرارگیرند. ضمناً تأکید می‌شود برای شمارۀ پی­‌نوشت­ها از ابزار refrences استفاده نکنید، بلکه به‌صورت دستی شمارۀ موردنظر را تایپ کنید و با ابزار superscript (توان) که به شکل ایکس به توان 2 در برگۀ home  واژه‌پرداز وجود دارد، عدد تایپ­‌شده را کوچک کنید و در گوشۀ بالای متن قراردهید؛ به­‌طوری­‌که درست مانند شمارۀ ارجاع با استفاده از ابزار رفرنس می­‌شود.

4. شیوۀ ارجاع به منابع

1-4. ارجاع داخل متن

 • نام ­خانوادگی مؤلّف یا نام معروف، تاریخ نشر اثر: جلد/صفحه یا صفحات. نیازی به نوشتن «ص» برای شمارۀ صفحات نیست. همچنین اعداد از راست به چپ نوشته شوند؛ مثال: (ملاصدرا، 1366: 4/98-100)
 • اگر در متن به چند اثر از یک نویسنده ارجاع داده شود، هرکدام از آن آثار بر مبنای تفاوت تاریخ نشر تفکیک می‌شود و در منابع پایانی، با نام اثر مشخّص خواهد شد.
 • درصورتی ‌که به دو اثر چاپ‌شده از یک مؤلّف در یک سال ارجاع داده شود، با نوشتن «الف» و «ب» در کنار سالِ چاپ، آنها را از هم متمایز کنید؛ یعنی بعد از نام­ خانوادگی مؤلّف، سال چاپ به همراه «الف» یا «ب» نوشته شود؛ برای مثال (نظامی، 1389الف: 26)
 • چنانچه در متن به نام مؤلفی اشاره و مطلبی از وی نقل شود، در ارجاع آن در پایان نقل­ قول، تنها به سال و صفحۀ موردنظر اشاره و از تکرار نام نویسنده خودداری می­‌شود؛ مثل (1351: 125) و درصورتی که صفحۀ خاصی مدنظر نباشد، تنها سال، درون پرانتز قرارمی­‌گیرد.
 • ارجاع به منابع قدیم، به نام اشهر نویسنده انجام می‌شود؛ مثل ناصرخسرو و نه قبادیانی.

2-4. ارجاع پایانی (منابع)

1-2-4. ارجاع به کتاب

 • نام­ خانوادگی مؤلّف یا نام معروف، نام مؤلف، تاریخ نشر اثر (درون پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده)، نام کتاب، نام و نام­ خانوادگی مصحّح یا مترجم، جلد، نوبت چاپ، محلّ نشر، نام ناشر (بدون ذکر واژۀ «انتشارات»).
 • نام کتاب کج (ایرانیک) نوشته می‌شود؛ بنابراین، از سیاه­کردن (بولد) یا قراردادن آن در گیومه پرهیز کنید.

2-2-4. ارجاع به مقاله

 • نام­ خانوادگی مؤلّف، نام مؤلف، تاریخ نشر اثر (درون پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده)، عنوان اصلی مقاله (داخل گیومه)، نام و نام­ خانوادگی مصحّح یا مترجم ، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجلّه (ایرانیک و بدون ذکر واژۀ مجلّه و...)، دوره یا سال انتشار، شماره (ش)، صفحاتی که مقاله در آن آمده است (ص).
 •  عنوان مقاله تنها در گیومه قرارمی­گیرد و کج یا سیاه نمی­‌شود.

3-2-4. ارجاع به پایان‌‌نامه

 • نام­ خانوادگی مؤلّف، نام مؤلف، سال دفاع (درون پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده)، عنوان رساله، مقطع دفاع‌شده، نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه و دانشکدۀ محلّ تحصیل دانشجو.
 • نام رسالۀ دکتری کج (ایرانیک) نوشته می‌شود و عنوان پایان­‌نامۀ کارشناسی ارشد تنها در گیومه قرارمی­‌گیرد و کج یا سیاه نمی­‌شود.

4-2-4. ارجاع به نسخۀ خطّی و اسناد

 • نام مشهور مؤلّف، نام مؤلف، نام کتاب یا رسالۀ خطّی یا نسخۀ عکسی، شمارۀ نسخه، محلّ نگهداری.
 • در ارجاع به اسناد تاریخی، عنوان سند، شمارۀ طبقه‌بندی و دسترسی، نام آرشیو و برای میکروفیلم‌‌ها افزون بر مشخصّات کتاب، ذکر شمارۀ میکروفیلم و محلّ نگهداری، ضروری است.

5-2-4. ارجاع به وبگاه‌‌های اینترنتی

 • نام­ خانوادگی مؤلّف، نام مؤلف، تاریخ درج مطلب در وبگاه (درون پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده)، عنوان مقاله یا اثر (داخل گیومه)، نشانی الکترونیکی وبگاه.
 • ارجاع به چنین مطالبی در حدّ ضرورت و زمانی است که منابع مکتوب از آن موضوع موجود نباشد.

5.سایر نکات

 • تعداد نویسندگان مقاله نباید بیشتر از سه نفر باشد.
 • مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و نیز دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد تنها در صورتی بررسی می شود که یکی از اعضای هیئت علمی نیز در نگارش مقاله مشارکت و نظارت داشته باشد و نام وی نیز جز اسامی نویسندگان قید شود.
 • تلفظ اسامی لاتین و نام‌های دشوار، در متن مقاله با حروف لاتین در مقابل آنها و داخل پرانتز ذکر می‌‌شود.
 • هر توضیح اضافی دیگری غیر از ارجاع، در پی­‌نوشت می‌‌آید.
 • در بخش منابع درصورتی‌ که نام مؤلّف معلوم نباشد، نام اثر جایگزین آن می‌‌شود.
 • در فهرست منابع ابتدا منابع فارسی و عربی، در یک بخش می‌‌آید و سپس منابع انگلیسی، فرانسوی و... در بخشی جداگانه ذکر می‌‌شود.
 • در فهرست منابع، فهرست مقالات از فهرست کتاب­‌ها نباید جدا نوشته شود.
 • در فهرست منابع درصورتی­‌که مشخصات منبعی بیش از یک سطر  شد، برای سطر دوم نیم سانتی­‌متر تورفتگی ایجاد شود.
 • از شماره­‌گذاری یا قراردادن خط تیره در آغاز مدخل‌های فهرست منابع پرهیز شود.
 • در نقل منابع از زبان­‌های مختلف، برای بزرگ نوشتن حروف اوّل، از قواعد همان زبان پیروی شود؛ به این معنا که مثلاً در زبان فرانسه جز اسامی خاص، باقی اسامی با حروف کوچک شروع می­‌شوند، درحالی­‌که در زبان آلمانی، اسم دستوری با حروف بزرگ نوشته می­‌شود و باقی کلمات با حروف کوچک و ... .
 • مشخصات همۀ نویسندگان باید در فرم سامانه درج شود. به‌علاوه به‌صورت کامل‌تر باید به شرح زیر در یک صفحه وُردِ جداگانه در سامانه بارگذاری شود:
 1. سمت: اگر عضو هیئت علمی است لازم است مرتبۀ وی شامل استادیار، دانشیار یا استاد و نیز گروه درسی و دانشگاه محل تدریس مشخص شود، در غیر این صورت از عنوان «دانشجو» یا «دانش آموخته» با ذکر رشته و دانشگاه محل تحصیل استفاده شود.
 2. تلفن: حتما شمارۀ همراه نویسندۀ پیگیر مقاله قید شود.
 3. رایانامۀ دانشگاهی نویسندۀ مسئول قید شود.

6. مثال برای تهیۀ فهرست منابع

1-6. کتاب

مصلح، جواد (1383)، علم‌النفس، ج3، تهران، دانشگاه تهران.

الفارابی، ابونصر (1990)، الحروف، تصحیح محسن مهدی، چ2، بیروت، دارالمشرق.

فردوسی، ابوالقاسم (1376)، شاهنامه، تصحیح سعید حمیدیان، ج2، چ4، تهران، قطره.

Lane, Ph. (1992), La périphérie du texte, Ed. Nathan, Paris.

Matthews, B.(1917), The philosophy of the short- story, 4th edition, Longmans, Green, and Co. London.

2-6. مقاله

آذرفزا، ایرج و شهرام پازوکی (1398)، «امکانِ گشتِ سقراط در السیرة الفلسفیة محمد بن زکریای رازی»، فلسفه، دورۀ 47، ش2، ص1-22.

مولوی، محمّدعلی (1369)، «ابن امیل»، دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، ج 3، تهران، مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، ص42- 43.

Say, I. and C. Pollard (1991), "An integrated theory of complement control", Language, 67,63-113.

در پایان توصیه و پیشنهاد می‌شود برای تهیۀ مقاله‌ای پژوهشی آموزه‌های مندرج در  صفحۀپژوهش‌کار سایت ایرانداک را نیز مطالعه فرمایید.

 

فرآیند پیگیری مقاله

نویسندگان مسئول مقالات می‌توانند فرآیند تغییر و پیشرفت مقالۀ خود را در مراحل بررسی، از طریق صفحۀ شخصی خود در سامانۀ مجله پیگیری کنند و در صورت نیاز با تلفن مجله (66971170) تماس حاصل فرمایند.  تأکید می‌شود درصورتی‌که پس از یک‌ماه از تغییر قبلی، تغییر جدیدی در سیر بررسی مقاله اتفاق نیفتاد، تلفنی روند بررسی مقاله‌ را پیگیری فرمایید. ضمناً در مدت بررسی مقاله‌ی خود، پیوسته سامانه و ایمیل خویش را بازدید کنید؛ چون هرگونه تغییری از طریق سامانه و رایانامه به آگاهی شما می‌رسد. 

 

هزینۀ انتشار مقاله در مجلۀ فلسفه

مجلۀ فلسفه در صورت پذیرش نهایی مقاله، مبلغ 3،000،000 ریال به‌عنوان هزینۀ انتشار دریافت خواهد کرد. به همین منظور لازم است پس از اعلام دفتر مجله، مبلغ فوق به شماره حساب ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵ (شبا: IR830100004001070103006825)  و شناسه واریز 314070174140107000000002002202  به نام تمرکز وجوه اختصاصی دانشگاه تهران نزد بانک مرکزی واریز و تصویر برگۀ واریزی در سامانه بارگذاری شود.