تنگنای ادراک ذات الهی در عرفان اسلامی و راه برون‌رفت از آن
تنگنای ادراک ذات الهی در عرفان اسلامی و راه برون‌رفت از آن

روح الله سوری

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 131-154

چکیده
  ذات الهی از نگاه عارفان «وجود لابشرط مقسمی» است که به­سبب عدم تناهی و عدم تعیّنش، هیچ­گونه ادراکی نمی­پذیرد. پیامد ادراک­ناپذیری ذات، حکم­ناپذیری اوست که ازسوی عارفان تصریح شده است. نفی ...  بیشتر