امکان نقض‌پذیری قاعده نقیض‌های اعم و اخص مطلق
امکان نقض‌پذیری قاعده نقیض‌های اعم و اخص مطلق

مهناز امیرخانی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 109-126

چکیده
  هر فرد آشنا به منطق می‌داند که اگر میان دو مفهوم کلی، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار باشد، همان نسبت - ولی با انقلاب‎- میان نقیض‌های آنها نیز برقرار است. اما باوجود دلایل مستدل در اثبات این قاعده، منطق‌دان ...  بیشتر