موضوعات = فلسفه
ایدئولوژی به‌مثابه علم ایده‌ها: مواجهه‌ای ریکوری با «دستوت دو تراسی و طرحی معرفت شناسانه برای علمی جدید»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

حسین مصباحیان


بررسی انتقادی «ثبات تغیر» در ربط ثابت به متغیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

مهدی اسدی


حکمت و عرفان اسلامی و مسألة پیشرفت تمدن و فرهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

شهرام پازوکی


نظریۀ فرایند معکوس و کاربرد آن در تبیین نحوۀ مشاهده و اطلاع از امور غیبی توسط ابن‌سینا و شیخ اشراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

سعید انواری


واکاوی شهود مقولی در پژوهش‌های منطقی هوسرل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

سیدمحمد تقی شاکری


تقابل میان مفهوم کنشگر هانا آرنت و دازاین خودتنهاپنداشته شدۀ هایدگری بر اساس نقد آرنت از هایدگر در تبیین بحران تمامیت‌خواهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

المیرا ارشدی طهرانی؛ محمد شکری؛ علی مرادخانی


«متافیزیک شر»؛ نقد نظام آزادیِ شلینگ و تفسیر هستی‌شناختیِ هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

احمد عبادی؛ الهام السادات کریمی دورکی


تبیین حکیم مصلح الدین لاری از حرکت‌شناسی ابن سینا مقدّمه، تصحیح و تحقیق رسالة فی بحث الحرکة

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

محمد جواد اسماعیلی


تحلیل و نقد تأثیر تشکیک وجود بر نظریه مجموع در اندیشه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

مریم عباسی کشکولی؛ عبدالعلی شکر


ردپای برگسون در تفسیر هایدگر از زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

حسین ملکوتی؛ بیژن عبدالکریمی؛ علی مرادخانی


دیدگاه ملاصدرا پیرامون رئیس حکومت و ویژگیهای او، بر پایه کتاب مبدأ و معاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

محمد ملائی ایولی؛ علی اصغر زکوی


صورت بندی اخلاق و تربیت خانواده در فلسفه منسیوس(Mencius )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

علی آقاجانی


برهان زیبایی از منظر‌ سی. اس. لوئیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

مریم سیف؛ فرح رامین


ملاحظاتی درباره صورت در نظریۀ ماده - صورت‌گرایی ابن‌سینا و کیت فاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

حمیده مختاری


چیستی «عقل فعال» در نظریۀ عقل نزد ابن‌باجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

حسن عباسی حسین ابادی


ریشه یابی نظریۀ تجرد خیال سهروردی در آثار ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

علی اصغر جعفری ولنی؛ دنیا اسدی فخر نژاد


سمانتیک غیرتابع‌ارزشی حاج‌حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

اسدالله فلاحی


بررسیِ تأثیر دستاوردهای فلسفی حکمتِ متعالیه در اجتهاد شیعی: مطالعه‌ی موردیِ مسئله‌ی«وحدتِ وجود»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

محمدحسین مطهری فریمانی؛ علی اردشیر لاریجانی؛ سید مصطفی محقق داماد


تحلیلی هرمنوتیکی بر فلسفه ورزی منسیوس(Mencius) درباره سیاست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

علی آقاجانی


تقسیم‌بندی معقولات از دیدگاه ابن‌سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

جواد صوفی؛ مهدی عظیمی


جایگاه واهمه در عمل از منظر ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

سعید حسن زاده؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبری


[به عنوان یادداشت] نقد، ویرایش، و معرفت‌شناسی گواهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

سید محسن اسلامی


کارکرد اخلاقی هنر در کارزار صنعت‌فرهنگ

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 1-15

علیرضا آرام؛ بهاره گراوندی


نسبی‌انگاری ارزش‌ها و گرایش‌های دربارۀ خود

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 35-56

پیمان جباری؛ محسن جوادی؛ محمد لگنهاوسن