تاملی در منطق ریاضی
تاملی در منطق ریاضی

غلامرضا ذکیانی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1384

چکیده
  در این مقاله به یکی از بنیان های اصلی منطقه جدید یعنی نگرش تابع ارزشی پرداخته شده است و با بحث از استلزام مادی،که شرایط صدق گزاره های شرطی را معرفی کند و معرفی پارادوکس های استلزام مادی،که تنافر این شرایط ...  بیشتر
از فرد مدرن تا شخص پست مدرن
از فرد مدرن تا شخص پست مدرن

عبدالکریم رشیدیان

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1385

چکیده
  دراین مقاله می کوشیم بعضی از خصوصیات انسان غربی را از نیمه دوم قرن بیستم به این سو بررسی کنیم و غربی را ازنیمه دوم قرن بیستم به این سو بررسی کنیمو نشان دهیم چگونه تصویر«فرد» و «فردگرایی»دراندیشه غربی ...  بیشتر
تصوف یا عرفان نقدی بر مقاله پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان ملاصدرا
تصوف یا عرفان نقدی بر مقاله پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان ملاصدرا

حسین غفاری

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1385

چکیده
  مقاله حاضر درنقد مقاله «پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان ملاصدرا»نوشته شده و دو مدعای اصلی آن را به نقد کشیده است:1.نگاه مذموم به تصوف حاصل جریان های صوفیانه عصر صفوی است و از این زمان به بعد چنین نگرشی ...  بیشتر
امکان نقض‌پذیری قاعده نقیض‌های اعم و اخص مطلق
امکان نقض‌پذیری قاعده نقیض‌های اعم و اخص مطلق

مهناز امیرخانی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 109-126

چکیده
  هر فرد آشنا به منطق می‌داند که اگر میان دو مفهوم کلی، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار باشد، همان نسبت - ولی با انقلاب‎- میان نقیض‌های آنها نیز برقرار است. اما باوجود دلایل مستدل در اثبات این قاعده، منطق‌دان ...  بیشتر
بررسی ماهیت زبان در فلسفه زبان فارابی
بررسی ماهیت زبان در فلسفه زبان فارابی

نرگس زرگر

دوره 17، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 121-140

چکیده
  تلاش جستار حاضر آن است که رویکرد فارابی را نسبت به موضوع زبان در حیطه فلسفه زبان دریابد. در این راستا، نخستین چالش پیش رو، پرسش از چیستی ماهیت زبان است. فارابی با طرح سه معنای نطق، در پی بیان سطوح مختلف ...  بیشتر
هردر و فلسفه فرهنگ
هردر و فلسفه فرهنگ

اصغر مصلح

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 133-151

چکیده
  اندیشه یوهان گوتفرید فون هردر دامنه وسیعی دارد و برای سیر در اندیشه‌های وی باید به مباحثی مانند انسانیت، تاریخ و فلسفه تاریخ، انسان‌شناسی، فرهنگ و فلسفه فرهنگ آن‌گونه که او طرح کرده است پرداخت. با توجه ...  بیشتر
هابرماس و دیگریِ عقلانیت غربی: منطقِ دوگانه مشمول گردانیدن و از شمول خارج ساختن
هابرماس و دیگریِ عقلانیت غربی: منطقِ دوگانه مشمول گردانیدن و از شمول خارج ساختن

حسین مصباحیان

دوره 17، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 145-165

چکیده
  این مقاله نشان داده است که ادعای هابرماس در مورد همه شمولی مدرنیته، بر پایه تصور و یا برداشتی از مدرنیته قرار گرفته است که با عقلانیت غربی پیوند یافته است: «ما بی‌شک، ادعای همه‌شمولی را با درک غربی ...  بیشتر
زبان و ساختار منطقی ذهن در پدیدارشناسی هوسرل
زبان و ساختار منطقی ذهن در پدیدارشناسی هوسرل

علیرضا فرجی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 155-174

چکیده
  رابطۀ ذهن و زبان که امروزه بیشتر با نگاه فیزیکالیستی بررسی می‌شود، ارتباطی پرسش‌برانگیز است. دانشمندان عصب‌شناسی و فیزیولوژیست‌ها، این ارتباط را بیشتر با کاوش بر روی مغز انسان بررسی می‌کنند. فیلسوفان ...  بیشتر
مفهوم تجربه در تفکر کانت
مفهوم تجربه در تفکر کانت

unknown

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1381

چکیده
  کانت بر اساس تقسیمی که از قضا یا به دست داده است و آنها را به تحلیلی و تالیفی تقسیم نموده و قضایای تالیفی را در دو بخش ما تقدم و ما تاخر تعریف کرده است زمینه مفهوم تازه ای از تجربه را فراهم آورده که پیش از ...  بیشتر
نگاهی به مبانی ما بعد الطبیعه اراده
نگاهی به مبانی ما بعد الطبیعه اراده

دکتر سید حمید طالب زاده

دوره 1، شماره 2 ، دی 1381

چکیده
  نزاع بر سر تقدم فکر بر اراده و یا بالعکس نزاعی دیرینه در عالم تفکر بوده است به طوری که فیلسوفان غالبا مدافع تقدم فکر بر اراده بوده اند و طایفه ای از متکلمان اراده را اصل دانسته و علم و فکر را تابع آن قلمداد ...  بیشتر
علیت در فلسفه اسلامی و نظر مخالفان ان
علیت در فلسفه اسلامی و نظر مخالفان ان

محمد اسدی گرمارودی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1385

چکیده
  نیروی کنجکاوی درانسان از اهم خصیصه های اوست،براین اساس می خواهد بفهمد ولذا چراگوست و نه چون حیوان چراگر.نخستین مرحله از کنجکاوی هر انسان در خود و عالم خارج از خود،کشف رابطه علی و چگونگی ربط حوادث و فعل ...  بیشتر
ابن عربی و نقد قاعده الواحد
ابن عربی و نقد قاعده الواحد

نصرالله حکمت

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1385

چکیده
  قاده فلسفی «الواحد لایصدر عنه الا الواحد»(از واحد جزواحد صادر نمی شود)را که معروف به قاعده«الواحد»است،بیشتر فیلسوفان مسلمان پذیرفته ،در آثار خود مورد بحث قرار داده .مفاد آن را برهانی کرده اند. بی تردید،این ...  بیشتر
بهره مندی در فلسفۀ توماس آکوئیناس
بهره مندی در فلسفۀ توماس آکوئیناس

محمد ملائی ایولی؛ محسن فهیم؛ مجتبی جعفری اشکاوندی

دوره 17، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 167-187

چکیده
  یکی از مفاهیم کلیدی که در متافیزیک توماس نقش اساسی دارد، مفهوم بهره­مندی است، که بر اساس آن، بین خالق و مخلوق ارتباط برقرار می­کند. بهره­مندی پیشینه­ای در فلسفه افلاطون و بوئثیوس دارد و در عبارات ...  بیشتر