دو فصلنامه علمی فلسفه

 

نشانی نشریه: تهران – خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن تماس:61112574-021 تلفکس 66978885-021

پست الکترونیکی: philosophyj@ut.ac.ir               آدرس سایت:http: //jop.ut.ac.ir

نشریه‌ فلسفه براساس نامه شماره‌ 3780/11/3 مورخ 17/3/89 کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق به کسب درجه‌ علمی – پژوهشی شده است.

 

سیاست داوری:  دوسو ناآشنا                    

میانگین زمان داوری: 4 ماه

درصد پذیرش:  20%

زبان نشریه:  فارسی (همراه چکیدۀ انگلیسی)

نوع دسترسی :  رایگان (تمام متن)

هزینه بررسی و انتشار: دارد

 نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت پذیرد. گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد.

قابل توجه نویسندگان و داوران گرامی

نمره پذیرش در مجله فلسفه 70 از 100 است.

                      

 

 

                     

 

شماره جاری: دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-210 

2. رابطۀ کنش و روایت در تفکر هیدگر

صفحه 23-44

سیده اکرم برکاتی؛ یوسف شاقول؛ محمدجواد صافیان


5. تأویل روان‌شناسانۀ اندیشۀ ملاصدرا در مسئلۀ خواب و بررسی مبانی فلسفی آن

صفحه 87-105

ریحانه شایسته؛ محمد کاظم علمی سولا؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


9. بهره مندی در فلسفۀ توماس آکوئیناس

صفحه 167-187

محمد ملائی ایولی؛ محسن فهیم؛ مجتبی جعفری اشکاوندی


10. فرجام نفوس ناقصه از دیدگاه فارابی

صفحه 189-210

عباسعلی منصوری؛ زهرا کهریزی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر مسئول مدیر داخلی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2008-1553
شاپا الکترونیکی
2716-9748

بانک ها و نمایه نامه ها