زن و زیبایی از نظر ابن عربی

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری مجتمع یادگار امام (ره)

2 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری مجتمع یادگار امام (ره)

چکیده

این مقاله به تبیین نگاه ابن‌عربی به زن به عنوان مظهر جمال الهی اختصاص دارد. نگاه وی از نظر عرفانی، کامل ترین و عمیق ترین آراء در میانِ عرفایِ پیش و حتی پس از خودست. از نظر شیخ اکبر انسان چه زن و چه مرد از عشق الهی و از اسم جمیل الهی سرچشمه گرفته و همه موجودات مظهر جمال خداوند هستند اما زن مهمترین و کامل‌ترین مظهر این جمال است. زن و مرد در اصل انسانیت با هم برابرند و انسانیت حقیقی میان این دو گروه انسانی، جامع و مشترک است. ذکورت و انوثت امری عارضی بوده و هر کمال ممکن برای مرد، برای زن نیز ممکن است. زنان از هیچ کمال و مرتبه ای مهجور نبوده چنانکه حتی در مرتبه والای ولایت و قطبیت که در نظر ابن عربی در مرتبه ای ورای نبوت است، می‌باشند. زن آیینه‌ای است که مرد در آن خود را می‌بیند و با عشق به او، به حق عشق می‌ورزد و این عشق او را به مبدئی که از آن خلق شده و همان اصل و هستی اوست می‌رساند. ابن‌عربی حضور و وجود زنان را در نظام ارشادی و عرفانی خود لازم دانسته و بدون وجود زنان این نظام عرفانی را ناقص می‌شمارد. این مقاله نیز در پی آن است که جایگاه زن را در نظام هستی‌شناختی عرفانی ابن‌عربی تبیین نماید.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Woman and beauty in Ibn Arabi's mysticism

نویسندگان [English]

  • m as 1
  • s m 2
1 Associate Professor of Islamic Azad University, Yadegar-e-Imam Branch
2 student of PH.D.
چکیده [English]

In this article we study Ibn Arabi's views on women. His mystical look, is the most complete and deepest vote. In his view man comes from the love of God and the beauty of God's name whether female or male; and all of creatures show the beauty of God's but the woman is the most important and most complete symbol. Men and women are equal in the principle of humanity and the true humanity of the human groups is comprehensive and collaborative. Being man or woman was incidental and every possible perfection for men, is also possible for women. As women are not obsolete any degree of perfection even at a higher level of tutorship and polarity. The woman is a mirror in which male sees himself and to love him, loves God and this love brings him to the origin (which created), the principle and his existence. Ibn Arabi requires the presence of women in the guidance of their mystical system. He regards incomplete this mystical system without women. The most perfect example of beauty in this world is woman. Love and friendship of God has been manifested in many things but if the mystic, looks good, he finds it to be perfect manifestations of the presence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Love
  • beauty
  • woman
  • Ibn Arabi

آسین پالاسیوس، میگوئل(1385)، زندگی و مکتب ابن عربی، ترجمه حمیدرضا شیخی، چاپ اول، تهران: اساطیر.

افراسیاب پور، علی اکبر (1380)، زیباپرستی در عرفان اسلامی، چاپ اول،تهران: طهوری.
ابن‌عربی، محی الدّین (1383) ،کشف المعنی عن سرّ اسما الله الحسنی، ترجمه و شرح علی زمانی قمشه­ای، قم : مطبوعات دینی.
ابن‌عربی، محی الدین (1385/الف)، فتوحات مکیّه، ترجمه محمد خواجوی، چاپ دوم، تهران: مولی.
ابن‌عربی، محی الدّین (1385/ب)، فصوص الحکم، ترجمه و توضیح محمد علی موحد به همراهی صمد موحد، تهران: نشر کارنامه.
ابن‌عربی، محی الدّین (1388) ،اندوه های زندانی، ترجمه گل بابا سعیدی، تهران: جامی.
ابن‌عربی، محی الدّین (1388)، روح القدس در نصیحت نفس، ترجمه مسعود انصاری، تهران: جامی.
ابن‌عربی، محی الدّین (1393) ، حجاب هستی چهار رساله الهی (احدیت، قربت، حجب،  شق الجیب)، ترجمه گل بابا سعیدی، تهران: زوّار.
چیتیک، ویلیام (1390)، طریق عرفانی معرفت از دیدگاه ابن‌عربی، ترجمه مهدی نجفی افرا، تهران: جامی.
حکمت، نصرالله (1394)، حکمت و هنر در عرفان ابن‌عربی (عشق، زیبایی و حیرت)، چاپ چهارم، تهران: موسسه تألیف.
شعرانی، عبدالوهاب (1390)، طلای سرخ گزارشی از اندیشه های عارف نامدار ابن عربی در فتوحات مکیه، ترجمه دکتر احمد خالدی، چاپ دوم، تهران: سروش.
غراب، محمود (1392)، عشق و عرفان از دیدگاه ابن‌عربی، ترجمه سید محمد رادمنش، چاپ چهارم، تهران: جامی.
قیصری، داوود بن محمود (1387)، شرح قیصری بر فصوص الحکم ابن عربی، ترجمه و شرح محمد خواجوی، چاپ اول، تهران: مولی.
کُربن، هانری (1383)، تخیّل خلاق در عرفان ابن‌عربی، ترجمه انشأالله رحمتی، چاپ اول ،تهران: جامی.
 Mayhew, Robert (2004), The Female in Aristotle's Biology:Reason or Rationalization, Chicago:  University of Chicago Press.