نویسنده = اصغر واعظی
موقعیّت های ایزوتوپیکِ سرمایه داری: امکان انقلاب در فلسفه ی شیزوفرنیک دلوز-گتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1401

مهدی مومنی نیا؛ اصغر واعظی


سطوح، مؤلفه‌ها و کارکردهای دور هرمنوتیکی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 107-125

اصغر واعظی؛ اسماعیل قائدی


تلقی بدیع گادامر از فهم

دوره 10، شماره 2، دی 1391، صفحه 5-26

اصغر واعظی