علت اعدادی و نقش آن در پیدایش امور مادی
علت اعدادی و نقش آن در پیدایش امور مادی

سیدمصطفی میرباباپور؛ یوسف دانشور نیلو

دوره 19، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 213-230

چکیده
  علت اعدادی یا معد در فلسفۀ اسلامی به‌عنوان علت غیرحقیقی شناخته می‌شود که معلول هیچ وابستگی وجودی به آن ندارد، ولی زمینه‌ساز پیدایش معلول است. حقیقت و ویژگی‌های علت اعدادی کاملاً روشن نیست. فلاسفۀ اسلامی ...  بیشتر