نقدهای اسپینوزا بر انسان‌وار انگاریِ خدا
نقدهای اسپینوزا بر انسان‌وار انگاریِ خدا

حمید طالب زاده؛ حسین صابری ورزنه

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 73-89

چکیده
  اسپینوزا سعادت شناسی خود را مبتنی بر تصویری غیر انسان‌وار از خداوند می‌سازد و بدین جهت با تشخیص علل گرایش‌های انسان‌وار انگارانه در حوزۀ الهیات و به طور خاص خداشناسی، به نقد چنین خدایی می‌پردازد. ...  بیشتر
افعال ارادی انسان
افعال ارادی انسان

محمود خاتمی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 27-45

چکیده
  بحث درباره اراده و مبدأ بودن آن در افعال انسان از مباحث بسیار مشکل فلسفه در همه نظام‌های فلسفی بوده و هست. در این نوشته تلاش می‌شود تا ضمن دفاع از نظریه اراده آزاد، وجوه بنیادین مبدأ بودن آن برای افعال ...  بیشتر
نیچه و نقد روانشناسی اخلاقی کانتی
نیچه و نقد روانشناسی اخلاقی کانتی

حمیدرضا محبوبی آرانی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 53-70

چکیده
  روانشناسی اخلاقی یکی از مباحث مهم در فلسفه‌ اخلاق است که امروزه فیلسوفان اخلاق توجه خاصی بدان می‌کنند. تعدادی از شارحان اخیر فلسفه‌ نیچه می‌کوشند تا با تقریر موضع نیچه در روانشناسی اخلاقی، در ...  بیشتر