نوس:دانشِ علمی برهان‌ناپذیر و مَلَکه‌ی معرفتی ارسطو
نوس:دانشِ علمی برهان‌ناپذیر و مَلَکه‌ی معرفتی ارسطو

مهدی قوام صفری

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 29-46

چکیده
  ارسطو در فصل پایانی کتاب دوم تحلیلات ثانوی (بعد از این ت. ث.) در باب آرخایِ دانش علمی (اپیستمه) دو پرسش می­پرسد و سپس به هر دو پرسش پاسخ می­دهد. نوس مفهوم محوری هر دو پاسخ اوست. اما از آنجا که سخن او در باب ...  بیشتر