مابعدالطبیعة در عالم اسلام و جایگاه ترجمه های عربی در فلسفه اسلامی
مابعدالطبیعة در عالم اسلام و جایگاه ترجمه های عربی در فلسفه اسلامی

احمد عسگری؛ اسکندر صالحی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 75-94

چکیده
  سابقه مباحث مابعدالطبیعی را، حداقل بنحو متفرق و ضمنی، میتوان به ماقبل ارسطو رساند، امّا بحث از فلسفه اولی و مابعدالطبیعة بطور رسمی و بعنوان علمی مستقل و متمایز با کتاب مابعدالطبیعة آغاز میشود. در نهضت ...  بیشتر
در ماهیت اَلَم و آیا اَلَم، شر بالذّات است یا شر بالعرض؟
در ماهیت اَلَم و آیا اَلَم، شر بالذّات است یا شر بالعرض؟

علی افضلی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 23-38

چکیده
  یکی از پاسخ‌هایی که فیلسوفان مسلمان به معضلی که در فلسفة دین به معضل شرور (مسألة شرور) معروف است داده‌اند این است که « شرور یا اموری عدمی‌اند که شر بالذّات‌اند- مانند ظلمت، فقر، جهل، مرگ و... ـ و یا اموری ...  بیشتر