کلیدواژه‌ها = فلسفه اسلامی
تعداد مقالات: 2
1. مابعدالطبیعة در عالم اسلام و جایگاه ترجمه های عربی در فلسفه اسلامی

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 75-94

احمد عسگری؛ اسکندر صالحی


2. در ماهیت اَلَم و آیا اَلَم، شر بالذّات است یا شر بالعرض؟

دوره 39، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 23-38

علی افضلی