افعال ارادی انسان
افعال ارادی انسان

محمود خاتمی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 27-45

چکیده
  بحث درباره اراده و مبدأ بودن آن در افعال انسان از مباحث بسیار مشکل فلسفه در همه نظام‌های فلسفی بوده و هست. در این نوشته تلاش می‌شود تا ضمن دفاع از نظریه اراده آزاد، وجوه بنیادین مبدأ بودن آن برای افعال ...  بیشتر