واکاوی شهود مقولی در پژوهش‌های منطقی هوسرل
واکاوی شهود مقولی در پژوهش‌های منطقی هوسرل

سید محمدتقی شاکری

دوره 21، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 147-165

چکیده
  هوسرل در پژوهش ششم از پژوهش‌های منطقی، دربارۀ «شهود مقولی» بحث کند. در شهود مقولی با اضافه‌ای فوق بر ادراکات حسی مواجه‌ایم که در مرحلۀ انتقال ادراک حسی به گزاره‌ای، محمولی بدان افزوده می‌شود. ...  بیشتر
هیدگر و پژوهش ششم از پژوهش‌های منطقی هوسرل
هیدگر و پژوهش ششم از پژوهش‌های منطقی هوسرل

بهمن پازوکی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 65-82

چکیده
  هیدگر همواره تاکید بر آن داشته است که پژوهش‌های منطقی هوسرل سهم عمده‌ای در فراهم آوردن زمینه برای طرح مسائل اساسی در وجود و زمان داشته‌است. این مقاله، با توجه به پرسش اساسی در وجود و زمان که پرسش از وجود ...  بیشتر