نویسنده

چکیده

معمولا تصور می کنند که آموزه یادآوری افلاطون به معنای فطری گرایی است وک او همه معلومات انحسان را فطری می داند در این مقاله با توضیح این آموزه و بررسی آْرای دیگر افلاطون در باب معرفت شناسی استدلال می شود که آموزه مذکور ملزوما به معنی فطری گرایی نیست و افلاطون نقش بسیار حساس و مهمی بر عهده ادراک حسی و کوشش عقلانی د رکسب معلومات گذاشته است

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Plato’s doctrine of recollection is often identified with innatism, and he is said to be an innatist, the present paper, alongside with explaining this doctrine and other related dortrines in Plato’s epistemology, argues that the doctrine of recollection is not necessarily the same as innatism. It is a matter of fact that, in Plato perception and intellectual epistemic activity play an important role in the acquisition of knowledge

کلیدواژه‌ها [English]

  • -