زیباترین مثلث ها در تیمایوس افلاطون کوششی نافرجام برای یک تبیین ریاضی کامیاب از طبیعت

نویسنده

چکیده

از زمان نگارش رساله تیمایوس افلاطون تاکنون این اثر از جهات گوناگون همواره مورد توجه مفسران و عالمان قرار گرفته تحلیل های فراونی را بر انگیخته است یکی از جالب ترین مباحث این رساله چگونگی تبیین پیدایش عناصر چهار گانه و اجسام پنجگانه از جانب افلاطون و تلاش او برای نشان دادن نحوه تبدیل این عناصر به یکدیگر است افلاطون با طرح مثلث های بنیادین اولیه که آنها را زیباترین مثلث ها نامیده است می کوشد تا نظریه ای ارائه دهد که هم به پرسش های طبیعت شناسان پیش از خود پاسخ دهد و هم از کاستی های آرای آنان دور باشد اما خود پاسخ افلاطون نیز به عنوان یکی تبیین ریاضی هندسی از طبیعت با مشکلاتی روبرو است مقاله حاضر در بیان پیوند میان مثل و طبیعت شناسی افلاطون مطرح گردیده است.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Plato’s strange way of explaining the structure of the four elements and the five regular polyhedra and their reciprocal interchange in his Timaios has always led to controversial commentaries. It provides Plato with a theory in answering the questions of the presocratic physiologoi about the principal elements and the construction of nature. He tries to give an explanation based on geometry, including all advantages of the previous attempts. while lacking the disadvantages However it seems that his expectation for coming to a final result has not been fulfilled. The dialogue has been left open and remains a mere “mythos’, although an “orthos mythos”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -