اصل بیان پذیری
اصل بیان پذیری

محمد علی عبداللهی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1386

چکیده
  تجزیه و تحلیل ارتباط زبانی به لحاظ طبیعی و فیزیکی کار چندان دشوار و پیچیده ای نیست؛اما به لحاظ فلسفی و معنا شناختی امری بسیار پیچیده و دشوار است. ما به وسیله اصوات،علایم و نشانه ها کارهای عجیب و خارق العاده ...  بیشتر
اگاهی و مسئله شکاف تبیینی
اگاهی و مسئله شکاف تبیینی

یاسر پور اسماعیل

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1386

چکیده
  آگاهی یکی از مهم ترین و دشوارترین مسائل فلسفه ذهن معاصر است.هم درباره مفهوم آگاهی و نسبت آن با سایر حالات ذهنی بحث های فراوانی وجود داردو هم درباره تبیین جایگاه آگاهی در طبیعت.مسئله تبیینی آگاهی این است ...  بیشتر
راه حل فیلسوفان اسلامی در رابطه نفس و بدن
راه حل فیلسوفان اسلامی در رابطه نفس و بدن

علی م.افضلی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1386

چکیده
  فلاسفه غرب درمساله رابطه نفس و بدن راه حل های مختلفی را ارائه کرده اند.فیلسوفان مسلمان نیز به سهم خود کوشیده اند تاراه حلی معقول برای این مساله ارائه دهند.راه حل آنان مبتنی بر طرح موجود واسط میان نفس و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
The Psychological Element in the Phenomenological Analysis of Human Subjectivity
The Psychological Element in the Phenomenological Analysis of Human Subjectivity

Mahmoud Khatami

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1386، صفحه 125-144

چکیده
  The aim of this paper is to depict the psychological element in phenomenological analysis of the human subjectivity. This analysis should be considered within the philosophical context provided by philosophers of 18th and 19th centuries, and very specifically by Kant as his transcendental philosophy was a turning point for later debates on the human subjectivity. ...  بیشتر