روش علمی نیوتن در اصول
روش علمی نیوتن در اصول

سعید زیبا کلام

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1386

چکیده
  عموما تصور می شود که نیوتن از بدو کاوش های طبیعت شناسانه اش دارای روشی بوده که همواره از آن پیروی می کرده است و دو کتاب ماندگار و فوق العاده تاثیر گذارش اصول ریاضی فلسفه طبیعی و علم البصار،محصول پیروی ...  بیشتر
شهید صدر و مساله استقراء
شهید صدر و مساله استقراء

یحیی کبیر

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1386

چکیده
  استقراء مسله ای است که از زمان ارسطو تاکنون فیلسوفان درباب آن سخن گفته اند .مشکل اساسی در مساله استقراء این است که چگونه می توان با مشاهده چندمصداق به نظریه یا فرضیه کلی دست یافت.فیلسوفان علم نظرات گوناگون ...  بیشتر