نویسنده = ������������ ��������
زمینه‌های گذر به وجود به مثابه بنیان آگاهی در شلینگ

دوره 46، شماره 1، تیر 1397، صفحه 17-36

محمدرضا خواجه نوری؛ حسین غفاری


داوری در داوری ملاصدرا میان عرفا و حکما در مسئله ذات حق

دوره 43، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 79-95

حسین غفاری؛ غلامعلی مقدم


تفسیر هگل از استعلایی نزد کانت

دوره 35، شماره 2، شهریور 1386

محمود خاتمی


ماده از نظر دکارت

دوره 34، شماره 1، شهریور 1385

محمود خاتمی


قانون گریزی و امکان روانشناسی علمی

دوره 33، شماره 1، شهریور 1384

محمود خاتمی