نویسنده = ������������ ����������
زمینه‌های گذر به وجود به مثابه بنیان آگاهی در شلینگ

دوره 16، شماره 1، تیر 1397، صفحه 17-36

محمدرضا خواجه نوری؛ حسین غفاری


داوری در داوری ملاصدرا میان عرفا و حکما در مسئله ذات حق

دوره 13، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 79-95

حسین غفاری؛ غلامعلی مقدم


تفسیر هگل از استعلایی نزد کانت

دوره 5، شماره 2، شهریور 1386

محمود خاتمی


ماده از نظر دکارت

دوره 4، شماره 1، شهریور 1385

محمود خاتمی