نویسنده = ����������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. نسبت زبان و منطق در فلسفۀ هگل

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-22

محمد هادی حاجی بیگلو؛ احمد علی‌اکبر مسگری


2. آیا اصل طرد شق ثالث یک شرط سلبی برای حقیقت است؟

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 79-96

محمد شفیعی؛ احمد علی اکبر مسگری


3. ماده اولی و تبیین کون و فساد در فلسفه ارسطو

دوره 40، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 54-83

احمد علی‌اکبر مسگری؛ احمد عسکری