اهمیت بازآفرینی روسو از نقد افلاطونی هنر
اهمیت بازآفرینی روسو از نقد افلاطونی هنر

علیرضا اسمعیل زاده برزی

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 1-19

چکیده
  ژان‌ژاک روسو در تعدادی از آثار خود همچون گفتار دربارۀ هنرها و علوم و نامه به دالامبر دربارۀ تئاتر، برخلاف جریان غالب و روح زمانۀ خود، انتقادی از هنرها و به‌ویژه هنر تئاتر ارائه کرد که در اساس، مبتنی ...  بیشتر
ارزیابی جایگاه هنر به عنوان شرط فلسفۀ آلن بدیو
ارزیابی جایگاه هنر به عنوان شرط فلسفۀ آلن بدیو

علیرضا اسمعیل زاده برزی

دوره 18، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-20

چکیده
  در این مقاله بعد از بیان دیدگاه آلن بدیو در خصوص جایگاه هنر به عنوان یکی از شرایط فلسفه، نسبت خاص فلسفۀ او را با هنر مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. بررسی نوع مواجهۀ او با آثار هنری و شعری تردیدهایی را در ...  بیشتر
معانی متفاوت سوژه در فلسفه ی آلن بدیو
معانی متفاوت سوژه در فلسفه ی آلن بدیو

علیرضا اسمعیل زاده برزی؛ احمد علی حیدری

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 1-20

چکیده
  در این مقاله کوشیده­ایم تا وجود نوعی ابهام را در کاربرد مفهوم سوژه در آثار آلن بدیو مشخص سازیم. این ابهام مربوط به وجود یک ناسازگاری و دودستگی میان تعبیرات مختلف بدیو پیرامون آن مفهوم است. این ناسازگاری ...  بیشتر