رشک؛ نقادی کی‌یرکگور از عصر تأمّل بازتابی
رشک؛ نقادی کی‌یرکگور از عصر تأمّل بازتابی

سید کیارش شیخ الاسلام؛ سید حمید طالب‌زاده

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 131-152

چکیده
  سورن کی­یرکگور (1803-1855م)، متفکّر دانمارکی قرن نوزدهم میلادی را اکثراً با اندیشۀ او دربارۀ حیات فردی انسان در نسبت با ایمان مسیحی می­شناسند؛ امّا در کنار این حوزه، کی­یرکگور به حیات اجتماعی یا مدنی ...  بیشتر