کلیدواژه‌ها = فهم
تعداد مقالات: 6
1. واکاوی رابطۀ فهم با استعاره، روایت و کنش در اندیشۀ ریکور

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 21-40

سیده اکرم برکاتی؛ یوسف شاقول؛ محمدجواد صافیان


2. سطوح، مؤلفه‌ها و کارکردهای دور هرمنوتیکی

دوره 42، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 107-125

اصغر واعظی؛ اسماعیل قائدی


4. تلقی بدیع گادامر از فهم

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-26

اصغر واعظی


5. دیویدسن و اصل چریتی به مثابه شرط امکان تفسیر

دوره 40، شماره 1، بهار و تابستان 1391

مجتبی درایتی


6. افق فهم در آینه فهم افق

دوره 39، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 59-86

اصغر واعظی؛ فائزه فاضلی