تناهیِ آغازینِ زمانمندی و گشودگیِ دازاین در وجود و زمان هایدگر
تناهیِ آغازینِ زمانمندی و گشودگیِ دازاین در وجود و زمان هایدگر

احمد رجبی؛ محمد رضا بهشتی

دوره 14، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 27-45

چکیده
     هایدگر در وجود و زمان، مفهوم تناهی را به عنوان یک مفهوم اگزیستانسیالِ ویژه در نظام مفاهیمِ هستی‌شناسیِ بنیادین به طور مستقل طرح نمی‌کند، اما در عین حال، معنای هستی‌شناسانة خاصی را برای آن مفروض ...  بیشتر
خوانشی نو از جایگاه بحث از امکان در نمط پنجم اشارات
خوانشی نو از جایگاه بحث از امکان در نمط پنجم اشارات

سید احمد حسینی

دوره 14، شماره 1 ، تیر 1395، ، صفحه 21-32

چکیده
  ابن­سینا در نمط پنجم کتاب اشارات خود طی یک فصل و ضمن یک استدلال، از امکان حوادث بحث به میان می آورد. خوانش شارحین اشارات از این استدلال آن بوده است که ابن‌سینا در این فصل صرفاً در صدد اثبات آن است که هر ...  بیشتر
امکان فقری
امکان فقری

دکتر سید محمد حکاک

دوره 1، شماره 2 ، دی 1381

چکیده
  در مساله مناط نیاز به علت تا قبل از صدرالمتالهین شیرازی دو نظر وجود دارد نظر متکلمین و نظر حکما بنابر نظر اول حدوث زمانی و بنابر نظر دوم همان لااقتضائیت نسبت به وجود و عدم یا تساوی نسبت با وجود و عدم که ...  بیشتر