خوانشی نو از جایگاه بحث از امکان در نمط پنجم اشارات
خوانشی نو از جایگاه بحث از امکان در نمط پنجم اشارات

سید احمد حسینی

دوره 14، شماره 1 ، تیر 1395، ، صفحه 21-32

چکیده
  ابن­سینا در نمط پنجم کتاب اشارات خود طی یک فصل و ضمن یک استدلال، از امکان حوادث بحث به میان می آورد. خوانش شارحین اشارات از این استدلال آن بوده است که ابن‌سینا در این فصل صرفاً در صدد اثبات آن است که هر ...  بیشتر
بررسی و نقد انتقادات فخررازی به حدوث روحانی نفس ناطقه از دیدگاه ابن سینا
بررسی و نقد انتقادات فخررازی به حدوث روحانی نفس ناطقه از دیدگاه ابن سینا

محمود صیدی؛ سید محمد موسوی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 57-73

چکیده
  حادث یا قدیم بودن نفس ناطقه انسانی از مسائل چالش برانگیز و قدیمی فلسفه است. ابن سینا در مقابل افلاطون که نفس را قدیم می دانست، با اقامه براهینی در صدد اثبات حدوث نفس بر می آید. در مقابل، فخررازی با طرح انتقاداتی ...  بیشتر
امکان فقری
امکان فقری

دکتر سید محمد حکاک

دوره 1، شماره 2 ، دی 1381

چکیده
  در مساله مناط نیاز به علت تا قبل از صدرالمتالهین شیرازی دو نظر وجود دارد نظر متکلمین و نظر حکما بنابر نظر اول حدوث زمانی و بنابر نظر دوم همان لااقتضائیت نسبت به وجود و عدم یا تساوی نسبت با وجود و عدم که ...  بیشتر