واصل بن عطا.بنیان گذارکلام اعتزال
واصل بن عطا.بنیان گذارکلام اعتزال

محسن جهانگیری

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1385

چکیده
  واصل بن عطا در مدینه طیبه به دنیا آمد.نخست درهمان شهر پیش پسران محمدحنیفه،فرزند امیرالمومنین ،علی (علیه السلام)درس خواند،بعد به بصره رفت و به جمع شاگردان حسن بصری پیوست.باحسن در مساله «مرتکب معصیت کبیره»که ...  بیشتر
نظری بر منظره ازادی
نظری بر منظره ازادی

غلامعلی حداد عادل

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1385

چکیده
  مساله «آزادی»یکی از عمومی ترین و کهن ترین مسایلی است که از دیرباز اندیشه آدمی را به خود مشغول داشته است.آزادی،امری است که نه تنها فیلسوفان و متفکران،بلکه عامه مردم نیز اهمیت آن را به یک معنا درک و تصدیق ...  بیشتر
ادراک حسی در پدیدار شناسی مرلوپونتی
ادراک حسی در پدیدار شناسی مرلوپونتی

سید حمید طالب زاده

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1385

چکیده
  مرلوپونتی فیلسوف پدیدار شناس فرانسوی در خصوص ادراک حسی به نقادی آرای عقلی مذهبان و تجربی مذهبان می پردازد و با الهام از اندیشه اگزیستانس درهیدگر و پدیدارشناسی هوسرل با ردیگرادراک حسی را مورد تحقیق قرارمی ...  بیشتر
نظریه تشابه (analogia)در یونان
نظریه تشابه (analogia)در یونان

محمد ایلخانی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1385

چکیده
  در باب منشا و چگونگی شکل گیری نظریه «تشابه»که به دو نوع «تشابه نسبت»و «تشابه تناسب»تقسیم می شود ودروجود شناسی و ارتباط خالق با مخلوق،به ویژه نزد فلاسفه قرون وسطا،مدنظر بوده ،آرای گوناگونی مطرح شده است.در ...  بیشتر
پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان ملاصدرا
پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان ملاصدرا

شهرام پازوکی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1385

چکیده
  در آثار ملاصدرا دونحو تلقی و برخورد با تصوف وجود داردکه خلاف عادت(پارادکس)می نماید.وی از طرفی در ردو انکار تصوف سخن میگوید و آن را تخطئه می کند،و از طرف دیگر از آن دفاع می کند.این امرتنها منحصر به ملاصدرا ...  بیشتر
تصوف یا عرفان نقدی بر مقاله پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان ملاصدرا
تصوف یا عرفان نقدی بر مقاله پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان ملاصدرا

حسین غفاری

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1385

چکیده
  مقاله حاضر درنقد مقاله «پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان ملاصدرا»نوشته شده و دو مدعای اصلی آن را به نقد کشیده است:1.نگاه مذموم به تصوف حاصل جریان های صوفیانه عصر صفوی است و از این زمان به بعد چنین نگرشی ...  بیشتر
ابن عربی و نقد قاعده الواحد
ابن عربی و نقد قاعده الواحد

نصرالله حکمت

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1385

چکیده
  قاده فلسفی «الواحد لایصدر عنه الا الواحد»(از واحد جزواحد صادر نمی شود)را که معروف به قاعده«الواحد»است،بیشتر فیلسوفان مسلمان پذیرفته ،در آثار خود مورد بحث قرار داده .مفاد آن را برهانی کرده اند. بی تردید،این ...  بیشتر
نسبیت وجود شناختی کواین و واقع گرایی در چهارچوب علم تجربی
نسبیت وجود شناختی کواین و واقع گرایی در چهارچوب علم تجربی

سایه میثمی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1385

چکیده
  این مقاله با شرح دیدگاه کواین در وجودشناسی که به صورت منطقی در قالب التزام وجود شناختی ارائه می شود،حیثیت نظری موجودات را درنسبت با نظریات علمی بررسی می کندو از رهگذر نقشی که توابع نماینده ایفا می کنند،به ...  بیشتر
پست مدرنیته و نگرش های جدید معنا شناسی در شهر سازی
پست مدرنیته و نگرش های جدید معنا شناسی در شهر سازی

unknown

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1385

چکیده
  امروزه پست مدرنیسم درتمام رشته ها به جنبشی فراگیر و همه جایی تبدیل شده است و ما،چه بخواهیمو چه نخواهیم ،به حوزه ای وارد شده ایم که با دوره های پیشین تفاوت ماهوی و معنایی بسیار زیادی دارد.نمونه ای از این ...  بیشتر