مقاله پژوهشی
استکمال نفسانی از طریق نظر و عمل، از منظر حکما و عرفای اسلامی
استکمال نفسانی از طریق نظر و عمل، از منظر حکما و عرفای اسلامی

حسین غفاری

دوره 8، شماره 1 ، اسفند 1389، صفحه 1-34

چکیده
  تأمل نظری و اندیشه ورزی از دیرباز نزد حکیمان همچون کمال ویژه نوع انسانی محسوبمی‌شد و به این جهت فیلسوفانی چون ارسطو و ابن‌سینا اندیشه ورزی را بالاترین فعالیت سعادت بخش برای آدمی می‌دانستند. در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فراتر از تقابل ماده – صورت نگاهی به چگونگی بهره‌گیری شیلر از مفهوم بازی در گذر از این تقابل
فراتر از تقابل ماده – صورت نگاهی به چگونگی بهره‌گیری شیلر از مفهوم بازی در گذر از این تقابل

محمدرضا ریخته‌گران؛ محمدباقر قمی

دوره 8، شماره 1 ، اسفند 1389، صفحه 57-80

چکیده
  شیلر در جستارهای نه چندان کمی که در حوزه‌های زیبایی‌شناسی، اخلاق و فلسفه دارد همواره مساله‌ای واحد را درسطوح مختلف دنبال نموده است. مساله شیلر، گسست یا تقابل حادی است که در سطوح مختلف گریبان‌گیر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خدا و معمای فلسفه‌ی نقدی
خدا و معمای فلسفه‌ی نقدی

اصغر واعظی

دوره 8، شماره 1 ، اسفند 1389، صفحه 81-103

چکیده
  کانت در نقد عقل محض بر این موضع پافشاری کرد که فهم بشری تنها قادر به شناخت پدیدارهاست اما در نقد عقل عملی، واقعیت عینی خدا، اختیار و جاودانگی نفس را اثبات می‌کند. در نگاه نخست به نظر می‌رسد که نتیجه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
قضایای حقیقیه و خارجیه نزد خونَجی
قضایای حقیقیه و خارجیه نزد خونَجی

اسدالله فلاحی

دوره 8، شماره 1 ، اسفند 1389، صفحه 105-136

چکیده
  افضل الدین خونَجی، با تقسیم هر یک از عقد الوضع و عقد الحمل به خارجی و حقیقی، عقدهای خارجی را به صورت وصفی و عقدهای حقیقی را به سه صورت بسیط، اضافی و شرطی بیان می‌کند. از آنجا که موصوف و صفت را در منطق جدید ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حقیقت و توجیه
حقیقت و توجیه

سعیده کوکب

دوره 8، شماره 1 ، اسفند 1389، صفحه 137-174

چکیده
  در چارچوب پارادایم زبانی، همواره مرتبط با تلقی حقیقت به عنوان سازگاری، این مسأله وجود دارد که چگونه می‌توانیم در پرتو دلائل قابل دسترس، ادعای حقیقی نامشروطی را بیان کنیم که ورای آنچه توجیه شده است، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نحوه‌ی صدور کثرت بر مبنای حکمت اشراق
نحوه‌ی صدور کثرت بر مبنای حکمت اشراق

محمد موسوی

دوره 8، شماره 1 ، اسفند 1389، صفحه 175-197

چکیده
  در فلسفه سهروردی ـ مثل هر فلسفه‌‌‌ای که در صدد تبیین حقایق کلی وجود است ـ نحوه صدور کثرت، رکن مهمی در جهان‌‌‌شناسی به شمار می‌رود و با مبنای مشائین در این باب متفاوت است. بحث صدور کثرت در ...  بیشتر