مقاله پژوهشی
تفاوط
تفاوط
دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 1-26

چکیده
  دریدا در مقابل متافیزیک حضور، که آن را با عنوان آوامحوری توصیف و فلسفه‌های استعلایی و ساختارگرایانه را دو نوع اساسی آن قلمداد می‌کند، به معرفی «تفاوط» می‌پردازد. بنابراین طبیعی است که برای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
هم‌گرایی و واگرایی فلسفة تحلیلی و بنیان‌گذاری آن در پدیدارشناسی هوسرل
هم‌گرایی و واگرایی فلسفة تحلیلی و بنیان‌گذاری آن در پدیدارشناسی هوسرل

غلامعباس جمالی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 27-53

چکیده
  فلسفة تحلیلی از زبان آغاز می‌کند و به‌سبب خصلت همگانی و عامّ زبان و‌ یا ویژگی بین‌الاذهانی‌اش، پاسخگوی مسائلی چون سولیپسیزم، فرد دیگر، اگوی محض و تجربی و غیره نیست و نیازی به توضیح و تبیین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ماده اولی و تبیین کون و فساد در فلسفه ارسطو
ماده اولی و تبیین کون و فساد در فلسفه ارسطو

احمد علی‌اکبر مسگری؛ احمد عسکری

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 54-83

چکیده
  ماده اولی یا هیولای اولی در سنت فلسفی غالباً به عنوان مفهومی اصیل از فلسفه ارسطو تلقی شده است؛ در عین حال اصالت این مفهوم از سوی برخی محققین معاصر فلسفه ارسطو مورد تردید قرار گرفته است. البته مناقشه‌ای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
من واقعی کانت
من واقعی کانت

عبدالرضا صفری حلاوی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 84-101

چکیده
  هدف این مقاله بررسی نگرش کانت دربارة سوژة استعلایی است و دست‌آورد مهم آن شرح و توضیح شاخصه‌های سوژة استعلایی بنابر ملاک‌های نقد عقل محض است. نگارنده نشان می‌دهد که سوژه، هیچ گاه از مقام سوژه‌ای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خواست قدرت و مسألۀ‌ تفسیر آن
خواست قدرت و مسألۀ‌ تفسیر آن
دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 102-127

چکیده
  خواست قدرت، یا ارادۀ معطوف به قدرت، در نظر شمار قابل توجهی از تفسیرگران اندیشۀ نیچه یکی از مهم‌ترین مفاهیم در فلسفه‌‌، دست‌کم فلسفۀ متأخر اوست و در عین حال یکی از پرابهام‌ترین و مسأله‌برانگیزترین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دیویدسن و اصل چریتی به مثابه شرط امکان تفسیر
دیویدسن و اصل چریتی به مثابه شرط امکان تفسیر

مجتبی درایتی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1391

چکیده
  دیویدسن در کوشش خود در تحقیق در باب چگونگی شکل گیری فهم، مفاهمه و تفسیر به اصلی موسوم به «اصل چریتی» توسل می‌جوید و از آن استفادة گسترده‌ای در فلسفة خود می‌کنند. این اصل که خود در واقع مجموعه‌ای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
زایش اخلاق از دل تراژدی‘ دفاع از تفسیر اخلاقی کاتارسیس ارسطویی
زایش اخلاق از دل تراژدی‘ دفاع از تفسیر اخلاقی کاتارسیس ارسطویی

شمس‌الملوک مصطفوی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 149-177

چکیده
  دفاع از تفسیر اخلاقی کاتارسیس ارسطوئی، یکی از ژانرهای مهم هنر نمایش و محور مباحث ارسطو در کتاب بوطیقا، تراژدی است. نزد ارسطو اقسام شعر، اموری مصنوع که حاصل میمسیس کارکرد آدمی است، به شمار می‌روند که ...  بیشتر