مقاله پژوهشی
تلقی بدیع گادامر از فهم
تلقی بدیع گادامر از فهم

اصغر واعظی

دوره 10، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 5-26

چکیده
  گادامر به پیروی از هیدگر فهم را حالت بنیادین هستی دازاین می‌داند. او در حقیقت و روش سه معنای متفاوت برای فهم برمی‌شمارد. وی همچنین معتقد است که این سه معنا ریشه در یک معنای اصلی و کانونی دارند. این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
امکان فلسفه تطبیقی بر اساس رویداد از آنِ خود کننده
امکان فلسفه تطبیقی بر اساس رویداد از آنِ خود کننده

مهدی ناظمی قره باغ؛ محمد جواد صافیان

دوره 10، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 27-48

چکیده
  امکان و نحوه فلسفه تطبیقی یکی از سؤالات مهم زمانه کنونی است. از جمله رهیافت‌هایی که در این حوزه تلاش داشته‌اند، رهیافت پدیدارشناسی است. هانری کربن از مهمترین بینانگذاران فلسفه تطبیقی و نزدیک به پدیدارشناسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
الحادِ اصل‌موضوعی سارتر
الحادِ اصل‌موضوعی سارتر

هدایت علوی تبار

دوره 10، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 49-86

چکیده
  ژان پل سارتر یکی از فیلسوفان ملحد قرن بیستم است. او با دلایل فلسفی به موضع الحادی خود نرسید بلکه دلایل روان­شناختی و جامعه­شناختی باعث شد تا در دوازده سالگی الحاد را، به تعبیر خودش، «شهود» کند. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تقویم پدیده شناختی هوسرل: اشتراک بین الاذهانی و مسئلة عینیت و حقیقت
تقویم پدیده شناختی هوسرل: اشتراک بین الاذهانی و مسئلة عینیت و حقیقت

سعیده کوکب

دوره 10، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 69-86

چکیده
  در مقالة حاضر راهکار هوسرل در خصوص حلّ مسئلة شناخت مورد بررسی قرار می‌گیرد. درونمایة اصلی پدیده‌شناسی هوسرل، به ویژه در بحث تقویم اعیان، نقد شناخت است. هوسرل با الهام از شک دکارتی به حوزة آگاهی مطلق ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ودانتا، حکمت الهی دین هندو
ودانتا، حکمت الهی دین هندو

مهدی زمانی

دوره 10، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 87-106

چکیده
  در دین هندو مکاتب مختلفی وجود دارد که اصیل‌ترین آن‌ها ودانتا یا حکمت الهی است. این مکتب مفسران متعددی دارد اما برجسته‌ترین تفسیر آن مربوط به شانکارا ، حکیم الهی هند ، است که به مکتب او ودانتای عاری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مفهوم اگزیستانس نزد یاسپرس
مفهوم اگزیستانس نزد یاسپرس

بهمن پازوکی

دوره 10، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 107-129

چکیده
  در تاریخ فلسفه معمولاً کِیْر‌کِگُر را بنیان‌گذار فلسفه اگزیستانس می‌دانند. او این اصطلاح را که به معنای نحوه وجود خاص انسان است، در تقابل با اندیشه هگل وضع کرده‌است. با مروری کوتاه بر جدال فلسفی ...  بیشتر