معنای «علقه» و نسبت آن با امر زیبا نزد کانت
معنای «علقه» و نسبت آن با امر زیبا نزد کانت

ارسلان آقاخانی؛ محمد رضا حسینی بهشتی؛ شمس الملوک مصطفوی

دوره 19، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 1-20

چکیده
  ایمانوئل کانت در نقد نیروی حکم عملکرد منطقی حکم ذوقی را بر حسب مؤلفه‌های کیفیّت، کمیّت، نسبت و جهت صورت‌بندی کرده است. وی در تبیین کیفیّت حکم ذوقی، خرسندی و ناخرسندیِ بی‌علقه را متعلق قوۀ ذوق معرفی ...  بیشتر
شأن وجودشناختی هنر و صنعت نزد هیدگر
شأن وجودشناختی هنر و صنعت نزد هیدگر

مرجانه سوزن کار؛ محمدرضا ریخته گران؛ شمس الملوک مصطفوی

دوره 17، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 69-87

چکیده
  در مقام تعریف غالبا صنعت را مجموعه ابزار و وسایلی می­دانیم که توسط صنعتگر تولید شده است. همچنین است نگاه­مان به هنر؛ مجموعه آثاری همچون نقاشی، شعر و غیره که هنرمند آن­ها را به وجود آورده است. در نگرشی ...  بیشتر
زیست‌جهان و پارادوکس سوبژکتیویته
زیست‌جهان و پارادوکس سوبژکتیویته

زهرا رمضانلو؛ حسن فتح زاده؛ شمس الملوک مصطفوی

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 37-56

چکیده
  چکیده هوسرل با متمایز کردن روش شهودی خود از آن‌چه روش رجعی کانت می‌نامد به دنبال رسیدن به یک معرفت استعلایی اصیل است. به نظر هوسرل مقولات کانتی صرفاً منجر به یک معرفت صوری و فاقد محتوای انضمامی درباره‌ی ...  بیشتر