نویسنده = �������������� ������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. شأن وجودشناختی هنر و صنعت نزد هیدگر

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-87

مرجانه سوزن کار؛ محمدرضا ریخته گران؛ شمس الملوک مصطفوی


2. زیست‌جهان و پارادوکس سوبژکتیویته

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-56

زهرا رمضانلو؛ حسن فتح زاده؛ شمس الملوک مصطفوی