نویسنده = ���������� ������������������ ����������
قاعدۀ الواحد از منظر توماس آکوئیناس و ملاصدرا

دوره 18، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 221-241

محمد ملائی ایولی؛ محسن فهیم؛ مجتبی جعفری اشکاوندی


بهره مندی در فلسفۀ توماس آکوئیناس

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 167-187

محمد ملائی ایولی؛ محسن فهیم؛ مجتبی جعفری اشکاوندی