نویسنده = ���������� ������������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. قاعدۀ الواحد از منظر توماس آکوئیناس و ملاصدرا

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 221-241

محمد ملائی ایولی؛ محسن فهیم؛ مجتبی جعفری اشکاوندی


2. بهره مندی در فلسفۀ توماس آکوئیناس

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 167-187

محمد ملائی ایولی؛ محسن فهیم؛ مجتبی جعفری اشکاوندی