کلیدواژه‌ها = هنر
تعداد مقالات: 6
1. اهمیت بازآفرینی روسو از نقد افلاطونی هنر

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-19

علیرضا اسمعیل زاده برزی


2. تقاطع میان تجربۀ دینی و تجربۀ زیبایی‌شناختی

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 219-238

سیدمحمدحسین نواب


3. ارزیابی جایگاه هنر به عنوان شرط فلسفۀ آلن بدیو

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-20

علیرضا اسمعیل زاده برزی


4. شأن وجودشناختی هنر و صنعت نزد هیدگر

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-87

مرجانه سوزن کار؛ محمدرضا ریخته گران؛ شمس الملوک مصطفوی


5. منشاء هنر از منظر صدرالمتألهین

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 109-126

حسین هاشم نژاد


6. زیبایی¬شناسی در فلسفه صدرالمتألهین

دوره 39، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 137-162

حسین هاشم نژاد؛ سید جواد نعمتی