کلیدواژه‌ها = زیبایی
تعداد مقالات: 4
1. زیبایی و ارتباط آن با صورت در نظام فلسفی آکوئیناس

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-20

حسن فتحی؛ مرتضی شجاری؛ زهرا گوزلی


2. زن و زیبایی از نظر ابن عربی

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-13

محمود رضا اسفندیار؛ سیمین مولایی بیرگانی


3. منشأ لذت از اثر هنری نزد مولانا

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-142

سید محمد حسین نواب


4. فراتر از تقابل ماده – صورت نگاهی به چگونگی بهره‌گیری شیلر از مفهوم بازی در گذر از این تقابل

دوره 38، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 57-80

محمدرضا ریخته‌گران؛ محمدباقر قمی