کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
تعداد مقالات: 4
1. زبان و ساختار منطقی ذهن در پدیدارشناسی هوسرل

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 155-174

علیرضا فرجی


2. سلامتی و بیماری از منظر پدیدارشناسی

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 63-83

سمیه رفیقی؛ محمد اصغری


3. پدیدارشناسی، نقد شکاکیت و ضرورت هستی شناسی وحدت‌گرا

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-71

مصطفی زالی؛ سید حمید طالب زاده