مسئلۀ علی‌الاطلاقیّتِ «مُطلقِ برابرایستا
مسئلۀ علی‌الاطلاقیّتِ «مُطلقِ برابرایستا": ملاحظه‌ای دربارۀ "ایدۀ نوعی منطقِ استعلایی»

مجید مرادی؛ سید حمید طالب‌زاده

دوره 15، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 105-128

چکیده
  در این نوشتار خواهم کوشید تا کُلیّتِ یک دیدگاه دربارۀ "مفهومِ نوعی مُطلقِ برابرایستا" در نقدِ عقلِ محض را پیش گذارم. در این راستا، به مفصل‌بندیِ مقاله‌ای با عنوانِ علی‌الاطلاقیّتِ منطقِ استعلایی به‌نزدِ ...  بیشتر