کلیدواژه‌ها = نفس
نفس و اختلالات عصبی- روانی؛ تبیینی نوخاسته‌گرایانه و صدرایی

دوره 19، شماره 1، تیر 1400، صفحه 173-196

احمد عبادی؛ محمدمهدی عموسلطانی فروشانی


غده صنوبری دکارت: مقری برای روح

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 19-38

علی افضلی؛ زهره عبد خدائی


تفسیر فمنیستی نظریة نفس اسپینوزا

دوره 11، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 47-64

فاطمه بختیاری


زیبایی¬شناسی در فلسفه صدرالمتألهین

دوره 9، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 137-162

حسین هاشم نژاد؛ سید جواد نعمتی