مقاله پژوهشی
دونز اسکوتوس و مسأله تشخص
دونز اسکوتوس و مسأله تشخص

سید حمید طالب‌زاده

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 5-22

چکیده
  دونزاسکوتوس]1[ الهی‌دان و فیلسوف قرن سیزدهم و چهاردهم میلادی اهل اسکاتلند با الهام از سخنان ابن‌سینا و برداشت خاصی از آن و با قول به تشکیک در وحدت، مراتبی از آن را در اشیاء مورد توجه قرار داد و طبعیت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
در ماهیت اَلَم و آیا اَلَم، شر بالذّات است یا شر بالعرض؟
در ماهیت اَلَم و آیا اَلَم، شر بالذّات است یا شر بالعرض؟

علی افضلی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 23-38

چکیده
  یکی از پاسخ‌هایی که فیلسوفان مسلمان به معضلی که در فلسفة دین به معضل شرور (مسألة شرور) معروف است داده‌اند این است که « شرور یا اموری عدمی‌اند که شر بالذّات‌اند- مانند ظلمت، فقر، جهل، مرگ و... ـ و یا اموری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تعالی اعمال و تجسد ارواح
تعالی اعمال و تجسد ارواح

سید محمد موسوی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 39-52

چکیده
  چگونگی رابطه نفس و مکتسباتش همواره مورد توجه فلاسفه بوده است. در این میان نحوة حصول علم و کیفیت تأثیر فعل و خُلق بر نفس از وجوه مهم خودشناسی در حکمت متعالیه است. تحقیق در این مسایل بر پایة مبانی‌‌ای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نیچه و نقد روانشناسی اخلاقی کانتی
نیچه و نقد روانشناسی اخلاقی کانتی

حمیدرضا محبوبی آرانی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 53-70

چکیده
  روانشناسی اخلاقی یکی از مباحث مهم در فلسفه‌ اخلاق است که امروزه فیلسوفان اخلاق توجه خاصی بدان می‌کنند. تعدادی از شارحان اخیر فلسفه‌ نیچه می‌کوشند تا با تقریر موضع نیچه در روانشناسی اخلاقی، در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دریدا و واسازی استعاره
دریدا و واسازی استعاره

حسن فتح‌زاده

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 71-86

چکیده
  درباره‌ جایگاه استعاره در فلسفه دو دیدگاه رایج است؛ برخی از فلاسفه (بیشتر فیلسوفان تحلیلی) استعاره را قابل حذف دانسته، ایده‌آل فلسفه را در متونی عاری از استعاره و مبتنی بر کاربرد دقیق و تحت‌اللفظی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظام فلسفی بابا افضل: طرحی نو در فلسفه اسلامی‌- ایرانی
نظام فلسفی بابا افضل: طرحی نو در فلسفه اسلامی‌- ایرانی

سید مصطفی شهر آیینی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 87-108

چکیده
  سده ششم را در تاریخ فلسفه اسلامی-ایرانی می‌توان نقطة عطفی به‌‌‌‌‌‌شمار آورد، در این سده فلسفه با ‌قرائت مشائی آن که در آثار فارابی و به ‌ویژه ابن‌سینا ساخته و پرداخته شده بود، در مواجهه با انتقادات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
امکان نقض‌پذیری قاعده نقیض‌های اعم و اخص مطلق
امکان نقض‌پذیری قاعده نقیض‌های اعم و اخص مطلق

مهناز امیرخانی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 109-126

چکیده
  هر فرد آشنا به منطق می‌داند که اگر میان دو مفهوم کلی، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار باشد، همان نسبت - ولی با انقلاب‎- میان نقیض‌های آنها نیز برقرار است. اما باوجود دلایل مستدل در اثبات این قاعده، منطق‌دان ...  بیشتر