کلیدواژه‌ها = صورت
ملاحظاتی درباره صورت در نظریۀ ماده - صورت‌گرایی ابن‌سینا و کیت فاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

حمیده مختاری


ترکیب ماده و صورت از نظر مشاء؛ اتحادی یا انضمامی؟

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 159-172

جواد صوفی؛ علیرضا کهنسال


زیبایی و ارتباط آن با صورت در نظام فلسفی آکوئیناس

دوره 17، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-20

حسن فتحی؛ مرتضی شجاری؛ زهرا گوزلی


ماده اولی و تبیین کون و فساد در فلسفه ارسطو

دوره 10، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 54-83

احمد علی‌اکبر مسگری؛ احمد عسکری