ساختار آزادی: سیستم یا فوگ؟
ساختار آزادی: سیستم یا فوگ؟

زکیه آزادانی

دوره 17، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 41-51

چکیده
  اگرچه تغایر ظاهری میان آزادی و سیستم همواره در طول تاریخ اندیشه، زمینه ‏ساز مباحث متعددی بوده است، اما این فیلسوفان ایدئالیست آلمانی بودند که برای نخستین بار، نسبت میان این دو مفهوم را به‏ نحوی صریح ...  بیشتر
واکاوی نسبت مدرنیته با تکوین جهانِ نارخداد از منظر فلسفه هایدگر
واکاوی نسبت مدرنیته با تکوین جهانِ نارخداد از منظر فلسفه هایدگر

علی رسولی؛ مهدی حسین زاده یزدی

دوره 15، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 45-60

چکیده
  رویکرد زمانی مدرنیته، همان است که ارسطو در کتاب چهارمِ فیزیک، بیان داشته: "زمان زنجیره‌ای از اکنون‌هاست". در مقابل هایدگر معتقد است این فهم از زمان، هستی را در اکنونیتِ گسسته از گذشته و آینده قرار داده ...  بیشتر
تحلیلی معرفتی از بساطت و غیریت وجود
تحلیلی معرفتی از بساطت و غیریت وجود

میلاد نوری یالقوزآغاجی؛ روح الله عالمی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 115-126

چکیده
  وجود در فلسفه کانت به مفهومی مقولی بدل می‌شود که با انکار عینیت وجود به مثابه کمال، در یک چرخش ذهن‌گرایانه جدایی ذهن و عین را نتیجه می‌دهد. اما خارجیت وجود مبنایی است که نمی‌توان به آسانی از آن عبور ...  بیشتر
عمل و نظر در اندیشه‌ی هیدگر و کوششی برای قرائت میان فرهنگی از آن
عمل و نظر در اندیشه‌ی هیدگر و کوششی برای قرائت میان فرهنگی از آن

احمد علی حیدری

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 81-100

چکیده
  مقاله مترصد بیان این نکته است که در اندیشه‌ی مارتین هیدگر مناسبات نخستین آدمی با عالم در عرصه‌ی عمل شکل می‌گیرد و در این قلمرو آدمی به سبب واقع‌شدن در مناسبات ابزاری عالم ضمن بهره‌مندی از معنی‌داری ...  بیشتر